Page 2 - Es Busqueret 44
P. 2

A través de l’objectiu


    Llums d’alzinar                                  Javier Llabrés Capó


                                             Palma 1953, als vint anys em vaig com-
       Aquesta última tardor em vaig proposar fer algunes fotografies de bolets, i ho vaig fer  prar la primera rèflex, la més barata
    en un lloc que per a mi és màgic per a la fotografia de flora i bolets, els alzinars. Pocs llocs hi  que hi havia a l’època: PRAKTICA LTL,
    ha on m’agradin tant les llums com en els alzinars, les llums que reboten a les fulles, les que  i des de llavors sempre he fet fotogra-
                                             fia, però és des del digital quan ja em
    es filtren entre els arbres i l’ambient humit que hi sol haver en època de bolets, això és una  dedico totalment a la fotografia de na-
    mica el que vaig voler plasmar en aquesta fotografia.               tura, i és que on millor em trobo amb
                                             càmera o sense ella és a la natura.
       Actualment, a les fotografies d’aquest tipus, m’interessa més captar la llum i l’ambient  Ara mateix m’interessa més la fotogra-
    que el detall, la qualitat de la foto queda en un segon pla. Tampoc m’importa que es tracti  fia que suggereix que la que defineix,
    d’una espècie més o menys valorada ja que no pretenc, de cap manera, fer fotografia do- però sense oblidar mai que un dels
    cumental, cosa que sí he fet anteriorment però que ara no em crida en absolut l’atenció. La  objectius del fotògraf de natura ha de
    fotografia documental la deixo ara mateix per la denúncia, que malauradament en aquesta  ser fer una tasca de conscienciació a
                                             través de les nostres imatges.
    illa nostra es poden fer milers de fotos diàriament, i encara que sembli que no serveix de res
    penso que a la llarga servirà de molt.
       Aquesta fotografia està realitzada en un entorn privilegiat, Ses Fonts Ufanes.


   2 - EB44
   1   2   3   4   5   6   7