Page 3 - Es Busqueret 44
P. 3

Sumari


                          A través de l’objectiu       Un racó per descobrir
                        2  Llums d’alzinar        28 Les cases de Binifaldó
                           per Javier Llabrés Capó      per Cristina Fiol
                           coordina Margalida Roig      Ciència ciutadana

                       4   Editorial          32   per Cati Artigues
                                            Cens de cabots a Artà 2017

                       5   Publicacions         34  Identificació
                                            Voltors
                                            per Manuel Suàrez
                          Actualitat             dibuixos de Miquel Morlà
                        6  S.O.S. nacra
                                            Es Busqueret se’n va de viatge
                          per Per Elvira Álvarez, Maite Vázquez   36  Far West
                           i Salud Deudero
                                            per Josep Manchado
                          Aquí què hi veus?
                                            Més que ocells
                       14 Virot petit           48  Caragols del gènere Xerocrassa


                          per Pere Garcias
                                            per Xavier Canyelles
                          Estudi ornitològic         Quadern de camp
                        16 Illa de l’Aire        50   per Steve Nicoll

                           per Félix de Pablo

                          Sabies què...
                       21   per Maite Serra-Franco


                          Notícies del món
                        25  per Maite Serra-Franco                       Es Busqueret

                       Divulgació naturalística de les Illes Balears
                       Número 44 - Publicació gratuïta.        Fotografia de portada:
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Nacra, Pinna nobilis
                                              Autora: Maite Vázquez
                           GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                           i Defensa de la Naturalesa
                           Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                           www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra, Steve Nicoll, Félix de Pablo,
                       Josepa Rubio.
                       Revisió lingüística
                       Sebastià Avellà
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz

                       Col·laboren en aquest número:
                       Elvira Álvarez, Xavier Canyelles, Aina Comas, Salud Deudero, Luis Alberto Domínguez, Pere J. Garcias,
                       Clive Griffin, Javier Llabrés, Josep Manchado, Martin Mecnarowski, Miquel Morlà, Maties Rebassa,
                       Margalida Roig, Bàrbara Salvà, Evelyn Tewes, Maite Vázquez, Mirella Zeeders, AFONIB, SOM.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.


                                                      EB44 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8