Page 7 - Es Busqueret 44
P. 7

La nacra, Pinna nobilis, Linnaeus
                                        1758, és una espècie molt emblemàti-
                                        ca i coneguda a les nostres illes. És un
                                        bivalve filtrador de gran mida endèmic
                                        del Mediterrani, és a dir, que només
                                        viu en aquestes aigües. És una espècie
                                        molt longeva que pot viure fins als 50
                                        anys i pot assolir més d’un metre de llar-
                                        gària. És el mol·lusc més gran del Medi-
                                        terrani i el segon més gran del món. La
                                        nacra viu mig soterrada al fons de sorra,
                                        en general associada a les praderies
                                        de Posidonia oceanica, que és el seu
                                        hàbitat principal, i la podem trobar des
                                        d’aigües molt someres, fins els 60 m de
                                        fondària. Les seves poblacions varen
                                        patir un important declivi durant el pas-
                                                      EB44 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12