Page 2 - Es Busqueret 48
P. 2

A través de l’objectiu


    Somnis complits                              Marilena Matas Mingallón


                                          Santa Maria del Camí (1974). Fotògrafa de paisatge,
       Nikon 810 . Panoràmica de tres fotos 24 mm , ISO 80 , f/8 , 4 s , filtre densitat neutra i degradat. nascuda a un poble sempre he tengut la sort de tenir
                                          el contacte amb els boscs i camps mallorquins des
                                          de nina. A casa sempre hi havia càmeres compac-
                                          tes, llavors fa uns 10 anys em vaig comprar la meva
       Quantes vegades hem anat a Formentor cercant les ansiades boires, jo he perdut el  primera reflex, però no seria fins fa quatre anys que
    compte dels dies…. Aquell dia el meu destí fou un altre, de camí a l’albufera de Alcúdia la  vaig adquirir una Nikon amb la qual començaria a
    boira hem va envoltar, en aquell moment em van venir al cap les famoses boires de Formen- aprendre i a manejar la càmera manualment, durant
    tor, un sext sentit o intuïció em va fer canviar de direcció i em vaig dirigir cap a Sa Talaia. El  aquests anys he pogut aprendre les meravelles de
                                          poder crear una fotografia amb els coneixements que
    camí fou llarg i intens, a mesura que arribava a dalt podia veure aquella estampa merave- he anat adquirint, sempre amb la mateixa il·lusió que
    llosa. Una sensació de satisfacció i pau hem va envair, la meva alegria per poder fotografiar  el primer dia. La meva obra es centra en els paisat-
                                          ges, però sobretot un dels llocs on cerc més la meva
    aquell moment; era real. Vaig preparar la càmera fotogràfica, els filtres i trípode….mentre el  inspiració és la Serra de Tramuntana, combinant foto-
    sol sortia per l’horitzó, pintant de color el cel. A la vegada que fotografiava no podia deixar  grafia nocturna i fotografia diürna de llarga exposició.
    de contemplar el majestuós paisatge que m’havia regalat la mare naturalesa.

   2 - EB48
   1   2   3   4   5   6   7