Divendres, 02 Setembre 2022 10:49

L’ecologisme demana rigor, participació ciutadana i transparència al govern amb l'ITS

No més promoció turística amb l'Impost del Turisme Sostenible.

El Govern desvirtua l'ecotaxa, perquè no inverteix el fons en el que diu la Llei i burla la transparència i la participació ciutadana.L’administració realitza cada cop una interpretació més laxa de la norma en el que li resulta convenient, a part d’obviar tots els mecanismes de participació prevists a la pròpia Llei i reglament de l’ITS, de manera deliberada i reiterada.

El 31 d’agost s’ha acabat el termini per presentar projectes en el marc del pla anual aprovat a finals de juliol. Les entitats ecologistes exigeixen l’habilitació dels espais de presa de decisió prevists a la Llei de ITS per poder incidir en l’aprovació dels projectes que s’hi han presentat.

 

La justificació que va poder proporcionar la pandèmia de la COVID ha desaparegut, afortunadament, pel fort restabliment de tots els sectors productius, estimulat per una temporada turística excessiva en termes de turistes, IPH i ocupació. És per això que la informació que segueix formulant el Pla al que estableix l’article 36 de la Llei 2/2020 de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 resulta ja extemporània i sense cap fonament.

A la reunió de la Comissió anterior a l’aprovació del Pla anual 2023, la Conselleria ens informà (sense cap tipus de possibilitat de decidir) sobre la destinació del pressupost durant la pandèmia – moment en que l’impost fou confiscat per part de l'administració - Les partides més grosses eren: transferència als Consells (15M), Agència d’Estratègia Turística AETIB (10M: bons turístics, concert 40 principales, màrqueting...), avals ISBA a empreses (7M), FOGAIBA (9M)...

Ara superat – de moment – l’efecte de la pandèmia, insistim en que cal el compliment dels acords de governabilitat de Bellver relatius a la revisió de les finalitats de l’ITS: cal tornar a garantir la disposició d’un impost finalista, revisar les finalitats, la presa de decisions i garantir la transparència i la participació real i efectiva dels òrgans de decisió.

L’aprovació en el Ple de la Comissió del Pla Anual pel 2023 amb el vot motivat en contra d’Amics de la Terra i l’absència del GOB deixa clar que la intenció continua sent de disposar i pervertir els objectius inicials de l’impost. Aquí van dues mostres del que es va aprovar en la sessió de 28 de juliol de 2022:

1.- Creació d’una comissió de treball que assessorarà en la valoració tècnica dels criteris subjectius, formada exclusivament per direccions generals del govern. Obviant el que disposa la Llei en relació en els instruments de presa de decisions participats.

2.- Prioritats del Pla Anual 2023(diferents al que marca la llei, art. 19.3: "a) Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí"):
a) Mitigació i adaptació al canvi climàtic.
b) Accés a l’habitatge i solucions front a l’emergència habitacional.
c) Economia blava sostenible, biodiversitat marina i ciències del mar.
d) Biomedicina i ciències de la salut.
e) Mobilitat sostenible.
f) Economia circular.
g) Projectes de R+D+I, especialment els vinculats amb algun dels sectors identificats en les lletres anteriors.

Queda cada vegada més clara la desvirtuació de l'ITS/ecotaxa, pels següents motius. Es desvien fons a finalitats diferents de les establertes per la llei. La voluntat d'obrir el debat obert i participatiu sobre la destinació dels fons recaptats amb l'ITS és nul·la. S'incompleix així el punt 91 dels acords de Bellver. No es respecta, ni es promou la participació ciutadana al comitè executiu ni al ple de la Comissió. Els projectes finançats no són a disposició de la ciutadania, amb una manca absoluta de transparència. Les designacions dels «conceptes finançats» de les partides aprovades són totalment ambigües i confuses. S'obre així la possibilitat també a plantejar projectes tan desbaratats com la promoció turística via influencers de Platja de Palma en temporada baixa per part de l'Ajuntament de Palma.

Les entitats ecologistes exigim un funcionament realment democràtic dels espais de presa de decisió prevists a la Llei de ITS per poder incidir en l'aprovació dels projectes que s'hi presenten. Les entitats ecologistes reclaman posar en marxa un equip de treball que revisi les finalitats de l'ITS (art. 19.3), que el·labori l'estratègia, com a mínim per un període quinquennal i que s'obri un procés per tornar a redactar la composició, el sistema de votació i de valoració de projectes.

Exigim també:
● El foment de la participació ciutadana amb consultes populars sobre la destinació del fons i per la tria dels projectes finançats (tal i com disposa l'article 20 de la Llei de l'ITS).
● La publicació al portal web de la Conselleria dels projectes finançats, amb documentació detallada sobre les seves característiques i la seva comptabilitat.
● Que deixin d'invertir el fons de l'ITS en promoció turística, promoció immobiliària i d'altres infraestructures i equipaments que fan augmentar la capacitat d'acollida turística.

Llegir 379 vegades Darrera modificació el Divendres, 02 Setembre 2022 14:25

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob