Divendres, 20 Agost 2021 10:39

Reiteram la nostra petició d’eliminar l’aparcament d'Es Trenc i ubicar-lo a una zona menys fràgil

El col·lapse que es pateix aquests dies i l’impacte que això està generant sobre l’espai natural posa de manifest la inconveniència d’aquesta instal·lació

 

La saturació de l'aparcament d'Es Trenc, el conseqüent col·lapse del camí d'accés i els seus efectes també sobre l'enllaç amb la carretera Campos-Colònia de Sant Jordi evidencien part de l'impacte ambiental produït pel manteniment d'aquesta infraestructura, molt qüestionada tècnicament.

En tota la documentació sotmesa a exposició pública durant la tramitació de la llei de declaració del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos no hi ha ni un sol informe ambiental que proposi el manteniment de l’aparcament d'Es Trenc (Na Tirapel), per la seva clara inconveniència ecològica. Fins a 8 informes o estudis tècnics varen concloure que aquesta instal·lació generava un important impacte ambiental i per tant es va descartar que pogués esser un dels aparcaments autoritzats del parc natural.

Entre ells, l’Informe sobre la possibilitat de l'execució d'una zona d'aparcament públic dins l'àmbit de la Xarxa Natura 2000 d'Es Trenc-Salobrar de Campos, pel que fa a l'aparcament de Es Trenc-Ses Arenes, argumenta que “El manteniment de l'activitat d'aparcament en aquestes zones impossibilita per tant la recuperació de superfícies d 'ocupació potencial d'hàbitats d'interès comunitari. Igualment es poden esperar afeccions indirectes produïdes per l'emissió de renou i de material en suspensió que poden provocar molèsties a la fauna o deteriorar la vegetació circumdant a la zona dels aparcaments. Això pot ser especialment notori respecte a l'aparcament de Es Trenc-Ses Arenes, doncs l'accés de vehicles al seu interior es fa mitjançant una carretera d'escassa secció que discorre paral·lela, i a escassa distancia, del sistema humit del Salobrar de Campos. Per tant, es conclou que es tracta en tots el casos de zones que ambientalment no es consideren idònies per al desenvolupament de l'activitat d'aparcament doncs aquesta suposa un impediment per assolir els objectius de conservació de la Xarxa Natura 2000, donat que es desenvolupen en zones ocupades (real o potencialment) per hàbitats d'interès comunitari prioritari”.

Com sabem, però, fent cas omís a tots aquests informes previs, el manteniment d’aquest aparcament va ser introduït amb calçador a la llei de declaració del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos mitjançant una esmena idèntica presentada simultàniament pel PP i pels grups PSIB i MÉS, quan l’avantprojecte de llei, que eliminava l’aparcament, ja havia rebut l’aprovació del Consell de Govern. Per «validar» ambientalment aquest gir en els aconteixements, Medi Ambient va «promoure» la signatura, per part dels tècnics autors dels informes previs, d’un nou informe que, ignorant les conclusions dels informes anteriors, acceptava l’aparcament amb una sèrie de condicions. Tot plegat, un episodi ben lamentable i una taca vergonyosa en la declaració del parc natural.

D’altra banda, la propietat dels terrenys ha tramitat davant Medi Ambient l’adaptació de l’aparcament a les condicions establertes per la llei del parc natural per a poder seguir operant. Tot i això, 4 anys després de l’aprovació de la llei, l’aparcament segueix funcionant sense adaptar-se a les seves determinacions, en especial pel que fa a l’entrada i sortida de vehicles. La llei preveu un vial de sortida directament cap a la carretera Campos-Colònia de Sant Jordi, a través del camí d’Es Peregons. Aquest requeriment legal és però ambientalment inconvenient, ja que la nova ruta discorreria per hàbitats protegits per la Unió Europea i per tant el seu impacte seria molt elevat. Tot plegat, un autèntic despropòsit impulsat pels polítics que va trastocar absolutament el que varen indicar els tècnics i que de fet ja s’havia aprovat pel Consell de Govern.

Davant aquesta situació, i per evitar la seva continuïtat, instam a Medi Ambient a promoure la modificació de la llei de declaració del parc natural per tal d’eliminar l’aparcament de na Tirapel i situar-ne un de nou vora de la carretera Campos-Colònia de Sant Jordi, tal i com varen suggerir inicialment els informes tècnics.

Llegir 1054 vegades Darrera modificació el Divendres, 20 Agost 2021 11:06
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.