Dijous, 22 Març 2018 12:07

Comença la votació! L'estat espanyol nominat als Fossil Fuel Subsidy Awards per impedir el tancament d'Es Murterar

IIDMA i el GOB criden l'atenció pel bloqueig del tancament de la central tèrmica d'És Murterar i la dificultat per impulsar les energies renovables en les Illes Balears.

Els premis, organitzats per CAN Europe (Xarxa d'Acció pel Clima), denuncien les subvencions més nocives per al medi ambient.

L'Institut Internacional de Dret i Medi ambient (IIDMA) s'ha sumat a la iniciativa del GOB(1) de nominar a l'Estat espanyol per als premis europeus Fossil Fuel Subsidy Awards per atorgar ajudes destinades a generar electricitat amb carbó a la central tèrmica d'Es Murterar, un dels combustibles més contaminants i nocius per a la salut i el medi ambient en les Illes Balears.

Els Fossil Fuel Subsidy Awards són una iniciativa de l'ONG CAN Europe (Climate Action Network) que denuncia als Governs que recolzen amb recursos públics activitats perjudicials per al medi ambient malgrat els compromisos subscrits. Ambdues organitzacions conviden a votar en els premis amb la intenció de posar de manifest l'escàs suport a la inajornable transició energètica neta a les Balears. La votació està oberta a la pàgina web: http://www.caneurope.org/fossil-fuel-subsidies-awards

Les energies renovables només suposen un 2% de la energia de les Illes Balears; malgrat això, l'Estat mai ha realitzat subhastes de renovables a les illes i les darreres notícies són que les ajudes previstes en renovables per a les Illes i Canàries, seran totes destinades a Canàries (2).

Generar electricitat a les illes té un sobrecost d'entre 400 i 500 milions d'euros a l'any pel fet de ser un sistema insular. Malgrat aquests sobrecostos de generació i de l'aposta del Govern de les illes per les renovables i la transició energètica, el Govern central es nega a facilitar el tancament de la central tèrmica de carbó d'Es Murterar, cosa que ambdues ONGs denuncien.

Aquesta necessària transició s'està dificultant no únicament amb suports econòmics sinó també a través d'instruments normatius: per una banda, el Govern central cobreix a ENDESA els sobrecostos de generació amb diners públics via factures de la llum i altres impostos, i per l'altra, el Ministeri ha advertit sobre la seva intenció de legislar per impedir el tancament de centrals tèrmiques a tot l'Estat espanyol.
L'àrea propera a la Central Tèrmica té un dels nivells més alts d'ozó troposfèric d'Espanya a causa de la combinació de processos de combustió i temps càlid. Aquesta substància és la causa principal de problemes respiratoris. Alguns estudis atribueixen al voltant de 54 morts prematures anuals a les emissions de NOx, SO2 i partícules d'aquesta central.

"És inconcebible que s'estiguin proporcionant ajudes a activitats tan perjudicials per a la salut i el medi ambient amb recursos públics i bloquejant una transició inevitable cap a les energies netes. Hem adquirit compromisos en tractats internacionals per reduir emissions i evitar aquests danys a més de per prevenir el canvi climàtic, una lluita de la qual depèn el futur de tots." afirma Massimiliano Patierno, portaveu de IIDMA.

Tancar la central tèrmica d'Es Murterar és una peça clau tant per evitar els sobrecostos que implica generar en una central vella i poc eficient amb el pitjor dels combustibles fòssils en relació a les emissions de GEI (gasos d'efecte hivernacle), com per garantir la veritable transició energètica a les Illes Balears.” diu Margalida Ramis, portaveu del GOB.

____________

(1) https://www.gobmallorca.com/que-feim/territori-i-urbanisme/gob-mallorca-nomina-a-endesa-i-al-govern-estatal-per-als-premis-european-fossil-fuel-subsidy-awards-per-les-ajudes-a-es-murterar

(2) https://ultimahora.es/noticias/local/2018/03/20/987639/baleares-queda-ayuda-para-energias-renovables-madrid-envia-canarias.html

 

 

Llegir 1078 vegades Darrera modificació el Dijous, 22 Març 2018 20:21

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.