Divendres, 09 Desembre 2022 11:11

Plataforma Son Bonet Pulmó Verd insta a les administracions a dur endavant el projecte de Bosc Urbà a Son Bonet per lluitar vertaderament contra el canvi climàtic.

Foto acció 29/11/2022 davant son Bonet Foto acció 29/11/2022 davant son Bonet

La plataforma SBPV va impulsar un estudi per conèixer el potencial de la zona de Son Bonet com a potencial Bosc Urbà que serveixi d’embornal de CO2. Planteja que les insitucions es facin seu aquest projecte com a alternativa al parc solar i amb l’objectiu mateix de fer front a la crisi climàtica, compatibilitzant els usos de l’espai de son Bonet amb l’ús lliure públic de previst al planejament urbanístic.

Les dades mostrades per l’estudi posen de rellevància la importància de la zona com a embornal de CO2. Des de la plataforma es demana que s’impulsi una part de la zona com a bosc, que es mantengui correctament part de la zona de prat, i que es pugui compaginar una correcta gestió de l’espai d’embornal de CO2 amb l’ús públic.
Les dades segons l’estudi, més de 3 mil tones de CO2 absorbides pel bosc
L’estudi que adjuntam presenta una dades molt reveladores pel que fa al potencial embornal de la zona. Si es comptés amb la totalitat de la zona per a convertir-la en bosc urbà l’estudi indica el següent: “ a partir de les dades de partida, això és 13,42 hectàrees sembrades de Pinus halepensis, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus i Myrtus communis amb les densitats de sembra indicades(...), i un període de manteniment de 30 anys s’ aconseguiria una absorció total des de l'inici de la plantació fins al final del període de permanència de 1.340,92 t de CO2 (99,92 t CO2/ha).
Si el període de permanència s'allargués fins als 40 anys, el total d'absorcions seria de 2.417,67 t CO2 (180,15 t CO2/ha). Si el període de permanència s'allargués fins als 50 anys, el total d'absorcions seria de 3.022,08 t CO2 (225,19 t CO2/ha).”

La proposta de Son Bonet Pulmó Verd: fomentar la biodiversitat: Prat i Bosc.

Des de Son Bonet Pulmó Verd, es considera que només amb la generació d’un bosc, encara que fos parcialment, es podrien assolir xifres molt elevades d'absorció de C02, fent una aposta clara per part d’AENA de compromís amb la lluita contra el canvi climàtic. Aquest projecte a més, permetria formentar una major biodiversitat, ja que es podria mantenir i gestionar millor una part de l’espai de Son Bonet com a prat- amb les característiques florístiques i faunístiques pròpies - i complementar-ho amb la regeneració del bosc a altres zones de l’espai, augmentant i diversificant així la presència de fauna i de flora. Aquest proposta de fer una gestió mixta de bosc i prat, permetria convertir Son Bonet, en un Pulmó Verd sense perdre la seves característiques pròpies. A la vegada que es podrien seguir compaginant diferents activitats d’oci, lúdiques i esportives amb la presència d’aquests dos potencials hàbitats.
AENA té l’oportunitat de sumar d’una manera efectiva i no conflictiva responent així, al seu compromís de lluita contra el canvi climàtic
Per això la plataforma Son Bonet Pulmó Verd, ha fet arribar aquest projecte a la direcció d’AENA com a proposta de futur i solució al conflicte que manté amb els veïnats de l’aeròdrom de Son Bonet. Així mateix, s’ha fet arribar l’estudi i la moció municipal en la que, per majoria, es dona suport al pulmó verd, a la Presidenta Armengol, el Conseller Juan Pedro Yllanes y el director actual de l’aeroport de Son Sant Joan I de l’aeròdrom de Son Bonet, perquè es facin seu el projecte com a alternativa a la implantació del parc fotovoltaic a l’espai lliure públic de son Bonet.
Des de la plataforma es proposa així una alternativa davant la problemàtica actual que representa el parc fotovoltaic, que respecta les persones, l’entorn i permet sumar en la lluita contra el canvi climàtic.

Llegir 180 vegades

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob