Imprimir aquesta pàgina
Dilluns, 15 Març 2010 00:00

15/03/10 EL GOB denuncia a la fiscalia possibles irregularitats amb la gestió dels Pneumàtics usats

La gestió pneumàtics provinents dels abocadors il·legals de Sencelles i Algaida no segueix les normatives establertes.

15 de març de 2010

EL GOB denuncia a la fiscalia possibles irregularitats amb la gestió dels Pneumàtics usats
La gestió pneumàtics provinents dels abocadors il·legals de Sencelles i Algaida no segueix les normatives establertes.


El GOB ha denunciat, al Fiscal de Medi Ambient de les Illes Balears, possibles irregularitats en la gestió de que fa TIRME dels pneumàtic provinents dels abocadors il·legals d’Algaida i Sencelles. La denúncia ve després de constatar que no s’ han seguit els procediments marcats pel Pla Director Sectorial de Residus de Construcció, Demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús. El GOB veu també certes irregularitats amb l’emmagatzemat dels propis pneumàtics incomplint la normativa estatal.

UNA GESTIÓ  INADEQUADA

El passat més de desembre TIRME va anunciar que enterraria els pneumàtics provinents dels abocadors de Sencelles i Algaida. Aquest pneumàtics posteriorment seran incinerats. Mentre tant en aquests moments es troben abocats en el dipòsit de cendres cimentades i als voltants de la mateixa instal·lació. Els pneumàtics només estan enterrats parcialment. La situació d’aquests tal i com estan dipositats, a la vista i  accessible des de la Carretera que va cap al Polígon de Ses Veles. Això  suposa un risc
d'incendi, accidental o per vandalisme intencionat, del dipòsit de pneumàtics donada la facilitat amb la qual es pot accedir. Els productes contaminants generats per la combustió dels pneumàtics són Monòxid de carboni,  Òxid de zinc, Benzè, Fenols, Diòxid de sofre, Òxid de plom, Toluè entre altres. A més el sutge conté quantitats importants d'hidrocarburs aromàtics altament cancerígens.

INCOMPLIMENTS LEGALS

Pel que fa a les normatives hi ha un incompliment del  REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’us, pel que fa amb l’emmagatzemat, ja que la instal·lació no compleix cap dels requisits  marcats a la llei. A mes hi ha un incompliment em trobar-se dins un mateix recinte tres tipus de residus mesclats, cendres cimentades, pneumàtics i rebuig que recentment han aparegut al dipòsit de cendres cimentades.


Per altre banda aquest exemple d’irregularitat es una mostra més del deficient aprofitament dels residus  per part de TIRME, a més d’una estafa per part dels usuaris de la gestió de pneumàtics fora d’us a traves de SIGNUS o  mitjançant Mac  Insular .


El GOB vol recordar que TIRME té part de l’accionariat de Mac Insular, empresa que cobra per gestionar els pneumàtics a (116,03€/Tm). Aquests pneumàtics , d’acord amb la normativa, haurien de ser triturats i posats en mans d’un gestor autoritzat de la península (SIGNUS) per tenir diversos tractaments o reaprofitaments (com a aïllant, com a àrid per carreteres, o fins hi tot el recautxutament). Malauradament els pneumàtics dels abocadors d’Algaida i Sencelles seguiran un camí total diferent i en contes de ser reciclats, acabaran a la incineradora de residus.


EL GOB INDIGNAT

Des del GOB volem manifestar el nostre rebuig amb aquesta actuació i recordar que aquest és un exemple més que la incineració és incompatible amb el reciclatge.  La incineradora necessita combustible amb alt poder calorífic perquè sigui mínimament rentable produir energia, poder calorífic que uns pneumàtics vells aportaran per mantenir viu  un sistema pervers de gestió de residus.


Per aquest motiu  el GOB ha fet arribar a la Fiscalia de medi ambient una denúncia.

Llegir 1128 vegades Darrera modificació el Dijous, 21 Juny 2012 21:23