Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 30 abril 2015 03:02

EL GOB adverteix que el nou Pla de Residus segueix prioritzant la incineració incomplint la Directiva Europea

El GOB ha presentat al·legacions a l’aprovació inicial del Pla director sectorial dels residus no perillosos a Mallorca.

 

El GOB ha presentat al·legacions al Pla Director sectorial de residus després d'haver participat en un grup de feina conjuntament amb Amics de la Terra i la Fundació Deixalles. El futur dels residus condicionat pels guanys de l'empresa TIRME: quan més incinera, més guanya i per això importam residus.

Des del GOB consideram que l'eix fonamental del Pla hauria de ser la prevenció de la generació de residus. A partir d'aquí i en segon terme, el Pla hauria d'encaminar-se a fixar objectius ambiciosos de valorització material (reutilització i reciclatge) i en darrera instància, incineració (valorització energètica) i eliminació segura dels residus, més en consonància amb el que estableix la Directiva Marc de Residus.

Entenem però que la realitat de les infraestructures actuals del servei públic insularitat de gestió de RSU condicionen de manera molt negativa aquest principi jeràrquic i ens aboquen
a un pla, on els objectius de incineració (valorització energètica) es plantegen com la destinació final d'un 60% dels residus, en perjudici dels principis de prevenció i valorització
material. Així es desprèn dels objectius específics de tractament que estableix el Pla, i que en cap cas compartim.

Consideram que el Pla s'hauria de replantejar tenint la prevenció com a eix bàsic d'actuació i a partir d'aquí reconsiderar les instal·lacions existents, els objectius generals i específics del Pla, i conseqüentment, i això passa necessàriament per revisar els termes que regulen el funcionament del servei públic explotat en règim de concessió i via contracte entre TIRME i Consell de Mallorca on ara mateix, TIRME té el control i marca el futur de la gestió de residus d'acord amb els seus interessos particulars en impulsar la incineració, important residus i evitant una política efectiva de prevenció, reciclatge i recuperació dels residus.

 

 
Llegir 1434 vegades Darrera modificació el Dimecres, 10 Juny 2015 21:54