Dimarts, 05 Juny 2018 11:38

El GOB aplaudeix la proposta presentada per EMAYA i anima a Consell i Govern a fer-la extensiva a tot Mallorca.

El GOB aplaudeix la proposta presentada per EMAYA i anima a Consell i Govern a fer-la extensiva a tot Mallorca. Greenpeace

La proximitat i la descentralització, són les claus per optimitzar la gestió dels residus a Mallorca.

"El tractament de la matèria orgànica des de l’àmbit municipal és una de les propostes dels grups ecologistes a la Llei de Residus que prepara el Govern"

"El Pla Director Sectorial de Residus del Consell ha de facilitar la sortida de la matèria orgànica del servei públic insularitzat que gestiona TIRME"

L’Ajuntament de Palma s’avança i realitza un estudi de viabilitat pel tractament de la matèria orgànica recollida separadament (del que s’obtindria compost i biogás), la matèria orgànica continguda en la fracció rebuig, i la recuperació material d’aquesta fracció (materials reciclables). Una proposta valenta i innovadora que implicarà la reducció significativa dels residus que acabarien a la incineradora del servei públic insularitzat de gestió de residus, gestionat per la concessionària TIRME amb contracte blindat fins l’any 2041.

La normativa europea sobre residus va en aquest sentit i Mallorca necessita rompre amb el model instaurat fins ara de concessió a l’empresa privada TIRME, de la gestió de tots els residus que es generen a l’illa, de manera obligatòria. Cal plantejar un escenari que, amparat en la nova llei de residus que prepara el Govern, permeti optimitzar la recollida i gestió dels residus, des de la perspectiva de la millor opció ambiental i econòmica pels municipis i pels ciutadans, i perquè això sigui així, cal disminuir significativament la quantitat de residus que acaben a la incineradora.

El nou escenari hauria de permentre preveure el tancament d’almeny 2 dels quatre forns de la incineradora en un horitzó temporal proper i no haver d’escometre obres d’ampliació de les infrasctructures del servei públic, com l’ampliació del dipòsit de cendres que s’ha autoritzat recentment.1

Palma avança


Palma ja ha fet una passa significativa aquesta legislatura en l’optimització de la recollida selectiva i la implantació de la recollida de matèria orgànica al centre històric amb recollida selectiva mòbil per als particulars i porta a porta per a hotels, bars, restaurants, escoles i altres menjadors.
Ara cal que Govern i Consell acompanyin aquesta aposta per la racionalització de la recollida i gestió dels residus de Palma i també arreu de Mallorca, perquè es tracta d’una iniciativa fàcilment replicable a altres municipis.
Recordem que el GOB ha presentat al·legacions a la Llei de residus precisament en relació a un aspecte que entenem que dificulten iniciatives com la de Palma. La Llei preveu l'obligatorietat de la recollida de matèria orgànica, la consideració de l'autocompostatge i la necessitat d'obrir la porta al compostatge municipal. També la incorporació d'objectius de prevenció, preparació per a la reutilització i recollida selectiva, però aquests canvis que suggereix la Llei es supediten a no «trastocar l'equilibri econòmic financer de la concessionària», és a dir, recull com a sistema de gestió del Consell (com si fos intocable) el servei obligatori insularitzat i li garanteix el manteniment de les garanties de guanys astronòmics que té actualment, lligats principalment a l’obtenció dels beneficis que té per incinerar i produir energia. Entenem que la llei, no hauria de fer en cap cas referència a la fórmula de gestió que determini el Consell de Mallorca, perquè si bé ara és un servei públic, obligatori insularitzat, després de veure el fracàs de la gestió que implica i com limita la millora dels aspectes claus de la gestió sostenible dels residus, s'ha de modificar necessàriament, i en cap cas, pot condicionar negativament l’optimització de la gestió de residus i els compliments dels principis de proximitat i suficiència que són principis inspiradors de la Llei, de la racionalitat de la gestió dels residus i d’aquesta proposta, concretament, que presenta l’Ajuntament de Palma.

Llegir 1035 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.