Dimecres, 20 Desembre 2017 10:53

El GOB denuncia que Govern i Consell avalin l’ampliació del dipòsit de cendres de TIRME per seguir cremant al ritme actual fins l’any 2031.

Planificant per a la insostenibilitat

La setmana passada el Subcomitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental va donar la llum verda a l'ampliació del dipòsit de seguretat de TIRME per a les cendres de la incineradora. Ara falta que la Comissió Política – com és previsible que farà – avali la proposta tècnica d’informe favorable per aquest despropòsit.

Les previsions d’incineració que justifiquen la proposta d’ampliació – avalada i defensada pel Consell de Mallorca – són seguir mantenint l’actual ritme d’incineració en nombre de tonelades anuals a incinerar, fins a l’any 2031. Un supòsit totalment inassumible per insostenible.

El perquè ara de la urgència d'ampliar

La importació de residus, aprovada la passada legislatura, va provocar la generació de més cendres de les previstes en el Pla Director Sectorial de Residus actualment vigent, la qual cosa ha provocat que la vida útil del dipòsit actual s’ha escurçat (senzillament perquè s’ha omplit més aviat). Ara, davant un temps límit del depòsit actual que només té capacitat fins maig de 2018, TIRME proposa una ampliació del dipòsit a corre cuita.

Una proposta, insistim, que justifica la construcció d’un vas amb capacitat per poder seguir amb l’actual ritme d’incineració fins l’any 2031.

La resposta política

El més sorprenent de tot plegat però, és que el Consell de Mallorca defensi aquesta ampliació tenint en compte que es suposa que està tramitant, per procediment d’urgència, un nou Pla Director Sectorial, que s’aprovarà previsiblement al 2018, i que en principi es planteja tancar dues de les quatre línies actuals de la incineradora i apostar decididament per la reducció, la recuperació i el reciclatge de residus, per damunt de la incineració.

Sobta també que la Comissió Balear de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambinet, Agricultura i Pesca, que està també treballant amb la primera Llei de Residus de les Illes Balears, també, suposadament amb l’objectiu de reduir la incineració de residus, avali aquesta proposta de TIRME i doni el vistiplau a una ampliació amb aquestes condicions.

La situació real

A pesar que Balears és la comunitat que mes incinera de tota Espanya, i amb molta diferència (500kg/hab comparat amb una mitjana de 63kg/hab a l'Estat Espanyol) i a pesar d’haver anunciat la voluntat política de capgirar aquesta situació, la realitat és que Govern Balear i el Consell de Mallorca avalen i defensen una proposta que hi entra plenament en contradicció.

Volem recordar que Mallorca solament recicla un 16% dels seus residus, la meitat del que recicla Catalunya, i molt per sota de mitjana Europea. A Europa lideren Alemanya amb 64%, Àustria 56%, Bèlgica 55%, i Suïssa 54%.

Hi ha moltíssim marge per millorar, i encara que això no es pot canviar d'un dia a l'altre, Govern i Consell no haurien d'aprovar l'ampliació sense cap condició legal per assegurar que anem en la direcció correcta. No té cap sentit aprovar l'ampliació, just a les portes d’un nou marc legal que pot/ha de tenir per objectiu reconduir l’actual situació insostenible de gestió de residus a Mallorca.

La proposta del GOB

El que hauria estat lògic seria que, un cop aprovats els nous instruments normatius, Llei de Residus (Govern) i Pla Director Sectorial de Residus (Consell) al llarg del 2018, es determinassin les infrasctructures necessàries per donar compliment als nous objectius, i no donar el vistiplau a una ampliació a darrera hora seguint el plantejament de les polítiques anteriors que mantenien la incineració com a principal solució a la gestió dels residus a l’illa fins l’any 2031.

Per això el GOB va emetre un vot desfavorable, reclamant que no s'autoritzés cap ampliació fins a l'aprovació dels nous instruments normatius, i que aleshores la nova proposta es justifiqués en base a unes previsions i objectius de disminució progressiva de la incineració fins l'any 2041 que és quan acaba la concessió del servei públic de gestió de residus, ara en mans de TIRME.

La llosa de la incineració

Ja s’ha demostrat reiteradament que els objectius de TIRME i el contracte blindat que té per a gestionar el servei públic, són contraris a l'interès públic i a la sostenibilitat de gestió dels residus: les infrastructures i aquest nefast contracte han condicionat la gestió dels residus, han desincetivat la reducció, el reciclatge i la reutilització dels residus, han implicat una de les tarifes pels ciutadans més cares de l’estat espanyol i han induït la importació de fems d’altres bandes, entre d’altres perjudicis socials i ambientals.

Sembla mentida que a dia d’avui, es segueixi donant continuïtat a aquest sotmetiment de la voluntat política i l’interès general a les expectatives de TIRME de seguir incinerant (fins l’any 2031!), amb l’excusa de gestionar un servei públic del que actualment tenen el més absolut monopoli i amagant les vertaderes intencions del negoci de la incineració amb quantitats ingents de doblers que destinen a publicitat i greenwashing. La incineració no serà mai una opció sostenible.

Llegir 748 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.