Biodiversitat

Veïnats i GOB demanam que no s’autoritzi el Rally de Manacor per camins de Petra

La prova discorre per una zona rural molt ben ben conservada que en part està protegida com a Zona Especial de Conservació

 

El proper 19 de març està prevista la celebració del Rally de Manacor, promogut per Escuderia Ciutat de Manacor. La prova consta de quatre trams, un dels quals discorre per carreteres i camins de Petra.

Des de fa anys els veïnats del camí de Ses Rotes de Sa Canova i Son Canals demanen la supressió del rally al seu pas per aquesta zona, per les molèsties que suposa: renou, sobreafluència d’espectadors i cotxes als camins i vores de finques, impossibilitat dels veïnats d’anar i venir de les seves propietats (algunes d’elles explotacions ramaderes, agroturismes, etc).

Aquest tram del rally discorre en part per la Zona Especial de Conservació de Na Borges (ES5310029), emparada per la Directiva Europea d’Hàbitats i que disposa de Pla de Gestió aprovat (Decret 44/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca). En aquest Pla es disposa que les competicions esportives requereixen una avaluació de repercussions ambientals d’acord amb l’establert a la Llei 5/2005 (LECO). No hem pogut confirmar que la Conselleria de Medi Ambient i Territori hagi realitzat el corresponent informe.

rally sa vall

En blau, la Zona Especial de Conservació de Na Borges (ES5310029). En vermell, traçat del tram Termenor – Sa Vall del Rally de Manacor.

 D’altra banda, el tram discorre per dues carreteres (MA3330 i MA3321) i també per camins municipals de Petra. Segons les informacions disponibles, l’ajuntament no ha autoritzat el pas pels camins de la seva titularitat, i els veïnats no han estat notificats com correspon.

Davant tot això, pels efectes inconvenients que afectaran al medi natural i rural i a l’activitat dels veïnats que el conserven, des del GOB demanam a les administracions implicades la no autorització del tram B (Termenor – Sa Vall) del Rally de Manacor, i que prenguin les mesures pertinents per evitar la seva realització.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents