Per què al GOB duim a terme actuacions de sensibilització i educació ambiental?

Al GOB treballam de múltiples maneres per fer front a la crisi ambiental que vivim i l’educació és l’eina fonamental per fer-ho possible i arribar a la transformació ecosocial.

Mitjançant els processos educatius, pretenem assolir els següents objectius:

  1. Apropar i sensibilitzar sobre l’entorn natural.
  2. Ajudar a reconèixer els elements del medi per fer-ne interpretacions.
  3. Conscienciar sobre la interacció humana amb el medi i les problemàtiques ambientals associades. 
  4. Dotar d’actituds, aptituds i eines per a la participació i acció a favor de la conservació i protecció del medi.

 

Quina és la tipologia de les actuacions educatives i de sensibilització que duim a terme?

Treballem amb Programes d’Educació Ambiental i Campanyes de Sensibilització, formades per un conjunt de recursos i activitats plantejades com un procés d’aprenentatge.

Aquest procés d’aprenentatge cerca assolir els objectius de forma gradual i aportar coneixements acumulatius. El primer pas consisteix en una descoberta i connexió amb el medi (utilitzant el medi com a font educativa), en una segona etapa, els participants comencen a reconèixer els elements del medi i a fer-ne interpretacions de funcionament, per seguidament, comprendre la dinàmica i la problemàtica ambiental, i finalment poder iniciar accions a favor del medi.

De manera transversal, es proporcionen els coneixements i es propicien les actituds, les aptituds, la motivació i el desig necessaris per a treballar (tant de manera individual com col·lectiva) en la prevenció i la recerca de solucions als problemes existents.

Notícies relacionades