Page 2 - Es Busqueret 23
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Combat de fotges         S’Albufera de Mallorca, gener de 2006
       Durant gairebé tot l’any podem trobar per tot arreu animals per retratar
    i, probablement, cercarem els més vistosos que podem. Però n’hi ha d’altres als
    quals, tot i no ser tan esvelts, val la pena prestar-los una mica d’atenció: és el cas
    de les fotges (Fulica atra).
       Devers el mes de desembre les fotges ja estan en plena recerca i defensa
    del territori on poder fer el seu niu, una situació que provoca no pocs conflictes
    entre totes les que conviuen al mateix redol. Si vos heu aturat qualque vegada a
    observar-les en aquests moments, són el centre d’atenció!.
       Un matí de gener, amb tots els permisos pertinents, quan encara era fosc,
    vaig arribar al Colombar enfundat dins dos parells de calcetins, dos calçons, roba
    interior polar, quatre jerseis, jaqueta, guants i mocador de coll… Amb prou esforç
    em vaig posar les botes de neoprè, agafar la motxilla fotogràfica i vaig començar a
    caminar per dins l’aigua fins arribar al meu “suro”. Primerament tocava distribuir tot
    l’equipament al seu lloc i cercar un redol on començar la jornada. Ja de ben prest
    se sentien les corredisses de les fotges i així com anava clarejant m’anava situant a
    primera línia. Passaven les hores i el fred es feia cada cop més intens. De sobte, un
    parell de fotges s’estufaren i començaren a vetllar-se… A l’estabilitzador d’imatge
    de l’objectiu li venia just per aturar el tremolor de les meves mans, mentre que,
    apurat, intentava enquadrar l’escena. Així i tot vaig poder realitzar un bon grapat
    de fotos, que a aquell moment no podia veure, ja que la diapositiva no ho perme-
    tia, però quelcom em deia que la cosa no havia anat gaire malament.
       Retratar aucells des d’un “hidro-hide” ens dóna moltes possibilitats i punts
    de vista molt interessants; ens permet moure’ns d’un costat a l’altre cercant el
    millor enquadrament per la foto i també anar a cercar l’aucell en lloc d’esperar que
    vengui. Veient la foto de l”hidro-hide” podríem pensar que és un poc voluminós,
    però té els seus avantatges, ja que ens permet moure’ns amb tranquil·litat i sense
    molestar els aucells amb els nostres moviments. A dins també hi tenim prou espai
    per col·locar la motxilla fotogràfica i altres estris sense passar pena que puguin
    caure dins l’aigua; permet agafar-nos-hi un
    moment en cas de no tocar fons, ja que
    sempre hi ha llocs on ens podem dur algun
    ensurt. També fa possible desplaçar-nos
    a zones on només hi ha un pam d’aigua,
    i posar-nos de genolls, en aquests casos.
    Personalment, aconsellaria aquesta expe-
    riència, però sempre amb molta cura, no
    sols als fotògrafs, sinó també a tots aquells
    naturalistes que vulguin fruir d’estar una  MIqUEL àNGEL DOrA
    estona ben integrats dins la natura.


      SEBASTIà TOrrENS
     Joan Màrio Rebassa Fiol

      (Palma 1966). Joan Mario abans de fotògraf és naturalista, mai es deixa els
     prismàtics en les seves sortides i els seus “arxius fotogràfics” més importants
     romanen dins la seva memòria. Va començar a interessar-se per la natura
     prop dels setze anys. Posteriorment, ja vinculat amb el GOB, va assolir el nivell
     d’anellador i va conèixer també fotògrafs com Pere Garcies, que poc a poc el
     van introduir dins el món de la fotografia de natura. L’any 1997 va participar
     en la filmació del documental de natura “La nostra fauna”, i de llavors ençà
     totes les seves activitats naturalístiques han anat orientades a futures filmacions
     documentals. Malgrat que li agrada veure exposada una bona foto, no ho
     canvia per totes les sensacions que ha viscut estant en contacte directe amb
     la natura.
                                       Càmera Canon EOS 1v. Objectiu Canon 500mm f4. Ròtula de bolla. Diapositiva Fuji Provia 100.

     2 2 - EB23- EB232 - EB21
   1   2   3   4   5   6   7