Page 3 - Es Busqueret 23
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari
 Combat de fotges                2  Combat de fotges       15  Identificació
                          A través de l’objectiu
                                            El mascarell
                          per Joan Màrio rebassa       per Cati Artigues
                          coordina Biel Perelló
                                         16  Notícies del Món
                        4
                          Editorial
                          Es Busqueret aplaudeix
                          Refugis de fauna        17  Un racó per descobrir
                                            Es Carnatge
                          Es Busqueret es queixa       per José Luis Martínez
                          Obres a carreteres
                                         18  L’entrevista
                        5  Alta tecnologia per al       per Enric Culat
                          Actualitat             Nieves Negre

                          seguiment de les aus        Més que aucells
                          per Toni Muñoz       20   Arisarum vulgare

                        9  quin nom més rar!         per Cati Artigues
                          L’estornell            Humor
                                            per rafel Mas
                          per Pere J. Garcias
                          I aquí, què hi veus?     21  L’observació enigmàtica
                          per Pere J. Garcias
                      10   Menjadores         22   pel Servei d’Educació Ambiental
                          Naturalisme            racó jove

                          per Biel Bernat i Xisco Lladó
                                            Equipaments
                       12  Es Busqueret se’n va de viatge    quadern de camp
                          Pride of Bilbao       23   per Steve Nicoll
                          per Gemma Carrasco                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears
                       Número 23 - Hivern 2011 - Publicació gratuïta. Fotografia de portada:
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Voluntària fent ràdio-
                                              seguiment
                       Edita                     Autor: Toni Muñoz
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       rafel Mas
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Enric Culat, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Manuel Suárez.
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Han col·laborat a aquest número:
                       Eduard Amengual, Juan José Bazán, Biel Bernat, Gemma Carrasco, Luis Carretero, Miquel àngel Dora, Pere
                       J. Garcias, José Luis Martínez, Toni Muñoz, Nieves Negre, Steve Nicoll, Lluís Parpal, Biel Perelló, Joan Màrio
                       rebassa, Maties rebassa, Ana rodríguez, Toni Soler, Sebastià Torrens, AFONIB.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                       Impressió
                       Taller Gràfic Ramón - Palma - Paper 100% reciclat.
 Càmera Canon EOS 1v. Objectiu Canon 500mm f4. Ròtula de bolla. Diapositiva Fuji Provia 100.

                                                    EB23 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8