Page 2 - Es Busqueret 24
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Je t’aime. Parella de Lixus pulverulentus     Canon EOS 350D, Tamron 90mm f/2.8, 1/400 seg., f/8, ISO 400. Trespeus Manfrotto 190. Cati Artigues

    Torrent del Rec (Pollença), 13 de juny de 2008              (Capdepera, 1967). És una apassionada de la natura en tots
       Una de les activitats naturalístiques que més m’entreté és inspeccionar les flors primaverals a la  els seus aspectes, però especialment de l’ornitologia. Va
    recerca i fotografia de petits invertebrats. El dia de la realització d’aquesta imatge em cridaren l’atenció les  començar a emprar la fotografia com a eina de descoberta
                                         del medi natural als anys 80, i encara que un procés
    flors liles d’unes carxoferes (Cynara cardunculus) que creixien entre multitud de fonolls, romeguers i altres  d’aprenentatge continu l’ha acompanyada tots aquests
    herbes i que, juntament amb la inestabilitat del terreny pedregós, complicaven la instal·lació de l’imprescin- anys, no va ser fins al 2004 quan, de mà del seu company
    dible trespeus. Les flors estaven plenes de coleòpters d’atractives formes i colors, sobretot Potosia cuprea i  Antoni Muñoz i d’un grup d’amics fotògrafs de natura, va
    Lixus pulverulentus, alguns dels quals en plena còpula. Com a primera hora del matí el fred els manté encara  començar a cercar realment l’estètica de les imatges i a
    poc actius, el moment resultava ideal per retratar-los i concentrar-se a intentar captar un fons atractiu, que  valorar un bon ús de la tècnica fotogràfica.
    el vent no mogués l’objecte o ignorar a les nombroses formigues que em molestaven picant-me la pell. Em
    vaig decantar pels bequeruts, ja que la combinació del colors d’aquests insectes i el de les flors resultava molt  És membre del GOB, la SHNB i l’AFONIB. Les seves
    agraïda i ajudaren a dotar aquesta imatge d’un ambient primaveral. També el macro va posar al descobert  imatges i il·lustracions de natura, una altra de les seves
    textures i detalls que no s’observaven a simple vista.          aficions, apareixen a llibres, fullets i altres publicacions
                                         de caire naturalístic i divulgatiu. Ha participat a diverses
       El Lixus pulverulentus o bequerut de les malves és el més gran dels nostres curculiònids. En rea- exposicions col·lectives i algunes de les seves fotografies
    litat és de color gris o marró, però com freqüenta les flors, generalment el veim untat de pol·len que li dóna  han estat guardonades a certàmens d’àmbit local.
    aquesta típica coloració taronja. Una lupa o un objectiu macro permeten descobrir que, allò que pareix una
    lleugera vellositat taronja que cobreix el cos, és en realitat pol·len. •
     2 2 - EB24- EB242 - EB21
   1   2   3   4   5   6   7