Page 5 - Es Busqueret 24
P. 5

Actualitat


                 El         corb        marí


     Per David García, Félix de
     Pablo i Jordi Muntaner


                                          El corb marí (Phalacrocorax aristo-
                                        telis desmarestii) és una au estretament
                                        lligada a la mar, on s’alimenta de peixos
                                        que captura bussejant, i al litoral, on cria
                                        formant colònies, normalment integrades
                                        per nombroses parelles, a penya-segats
                                        marins i a illots apartats.
                                          Les poblacions atlàntiques i mediter-
                                        rànies pertanyen a subespècies diferents
                                        que es diferecien en la mida i coloració.
                                        Les presents a la costa atlàntica i cantàbri-
                                        ca pertanyen a la subespècie nominal P. a.
                                        aristotelis, mentre que les poblacions as-
                                        sentades a la conca mediterrània i al mar
                                        Negre estan integrades dins la subespècie
                                        P. a. desmarestii. Pel que fa a les tendèn-
                                        cies poblacionals d’ambdues subespècies,
                                        la situació de P. a. aristotelis contrasta
                                        enormement amb la del mediterrani, que
                                        ha experimentat un increment dels seus
                                        contingents reproductors al País Valencià,
                                        Catalunya i Balears.
                                          A les Illes Balears l’espècie està àm-
                                        pliament distribuïda per les costes de les
                                        quatre illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i
                                        Formentera) i per la major part dels illots
                                        perifèrics. Els resultats obtinguts durant el
                                        cens realitzat el 2007 donaren una estima
                                        de 2.017 parelles, repartides de la forma
                                        següent : 1.397 a Mallorca i Cabrera, 239
                                        a Menorca, 121 a Eivissa i 260 a Formen-
                                        tera. Balears acull la població més impor-
                                        tant d’efectius reproductors de la subes-
                                        pècie desmarestii del territori espanyol, ja
     OLIVER MARTíNEZ                            al centenar de parelles, distribuïdes de
                                        que la resta dels reproductors no arriben
                                        forma discontínua pel litoral mediterrani
                                        peninsular i illots propers, i la major part

                                                    EB24 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10