Page 3 - Es Busqueret 24
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu    17  Identificació
                        2  Je t’aime             Els ulls de bou
                          per Cati Artigues         per Eduard Amengual
                          coordina Biel Perelló
                                         18  L’entrevista
                        4                    Pere Garcias
                          Editorial
                                            per Enric Culat
                        5  Estudi del corb marí    20   Myotis capaccinii
                          Actualitat             Més que aucells

                          per David García, Félix de Pablo  per David García
                           i Jordi Muntaner
                                            Notícies
                        9  Aquí què hi veus?         Pla de Vilafranca
                          El cucui
                          per Pere J. Garcias      21  L’observació enigmàtica

                      10   Amb el quadern a la      22  Sabies què...?
                          Naturalisme

                          butxaca!              Adaptacions de l’òliba
                          per Cati Artigues         per Lluís Parpal

                       12  Un racó per descobrir     23  Quadern de camp
                                            per Steve Nicoll
                          El pont de la sèquia
                          del Ratxo             Activitats a Menorca
                          per Toni Soler           per Joan Florit

                       13  Es Busqueret se’n va de viatge
                          Els faisans de
                          Majdanek
                          per Josep Amengual i Lola Larumbe


                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears
                       Número 24 - Primavera 2011 - Publicació gratuïta. Fotografia de portada:
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   corb marí, Phalacrocorax
                                              aristotelis, subadult
                       Edita                     Autor: Oliver Martínez
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Rafel Mas

 Cati Artigues                Comitè editorial
                       Cati Artigues, Enric Culat, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Manuel Suárez.
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Han col·laborat a aquest número:
                       Juanjo Bazán, Oliver Martínez, Eduard Amengual, Josep Amengual, Gemma Carrasco, Fèlix De Pablo, Joan Florit,
                       David García, Pere J. Garcias, Marek Kosinski, Renata Kosinski, Lola Larumbe, Glòria López, Jordi Muñoz, Jordi
                       Muntaner, Steve Nicoll, Lluís Parpal, Biel Perelló, Maties Rebassa, Joan Sans, Toni Soler, AFONIB, Amics de la
                       Pesca a Pulmó Lliure.
              JORDI MUñOz   DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
 Es poden trobar les seves fotografies a   Impressió
 http://www.mallorcaweb.net/cartigues/    Taller Gràfic Ramón - Palma - Paper 100% reciclat.


                                                    EB24 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8