Page 2 - Es Busqueret 25
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst.      Nikon D50, Sigma 105 mm macro, f/14, 1/6 seg., ISO 200, Trespeus Manfrotto 190. Pere Vicens i Siquier

    Voltants de Lluc, Escorca, 29 de setembre de 2007                (Felanitx, 1963). Es fa membre del GOB als 17 anys, en plena
      Matí fresc, de brisa suau i núvols baixos… Camín lentament entre la claror tènue d’un alzinar centenari… Els co- lluita social per intentar aturar la destrucció dels valors naturals
    lors grisos, verds i ocres omplen tot l’espai i la fullaraca caiguda gemega, suau, baix les meves passes mesurades. de les nostres illes. Més tard, i de manera autodidacta, va fent
      Olor a terra negra i humida… Un ropit acabat d’arribar de terres del nord es deixa veure mentre emet el seu  passes com a ornitòleg. Des del 1988 treballa com a naturalista al
    peculiar so…                                  Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, que ha estat (i, sobretot,
                                            encara és) la seva gran escola i lloc d’aprenentatge.
      Vora el camí, la soca caiguda d’un gran pi centenari aixopluga un grup de bolets de coloració cridanera i carn
    surenca…. Reciclen en silenci: transformen, amb paciència i lentitud, la vella fusta morta en nova matèria viva… La fotografia també va venir tard: el regal pel seu quarantè
      Com a ventalls oberts, són grossos, fets d’anells concèntrics de pell dura… La part inferior és blanca i tova,  aniversari fou una màquina de fotografiar… i això li va
    formada per milers de tubs que deixen anar desenes de gotes aquoses …     desencadenar la passió per les coses petites: fongs, líquens,
      Sembla que ploren… Vull destacar, precisament, aquestes llàgrimes i pos un reflector baix del bolet; faig així que  insectes, plantes… Sovint amb l’agradable companyia d’unes
    la claror, escadussera, m’arribi també des de la zona fosca…          amistats que també valoren la riquesa de la biodiversitat.

      El ropit m’observa des del terra, a un parell de passes… M’arriba el so de les campanes del monestir…
      Tranquil·litat…

     2 - EB25
   1   2   3   4   5   6   7