Page 3 - Es Busqueret 25
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu    14  Es Busqueret se’n va de viatge
                        2  Fomitopsis pinicola        Perú i Bolívia
                          per Pere Vicens          per Lupe Suàrez
                          coordina Biel Perelló
                                         18  L’observació enigmàtica
                        4
                          Editorial

                                         19  Aquí què hi veus?
                        5  25è aniversari de         per Pere J. Garcias
                          Actualitat             El formiguer
                          l’Anuari Ornitològic
                          per Lluís Parpal       20  Més que aucells
                                            Els odonats
                        8  La nova fornada de
                          Naturalisme            per Xavier Canyelles
                          naturalistes          21  Identificació
                                            Les tórteres
                          per Gero Corró           per Cristina Fiol

                       11  Un racó per descobrir     22  Quadern de camp
                          La Marina de            per Steve Nicoll
                          Llucmajor
                          per Jaume Llinàs       23  Activitats

                       12  L’entrevista
                          Carlos López-Jurado
                          per Enric Culat

                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 25 - Estiu 2011 - Publicació gratuïta. Biel Servera fotografiant
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   una orquídia de prat,
                                              Orchis robusta, a Son Bosc
                       Edita                     Autor: Xisco Lladó
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Rafel Mas

 Pere Vicens i Siquier BIEL PERELLÓ     Comitè editorial
                       Cati Artigues, Enric Culat, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Manuel Suárez.
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens, Antonina Siquier
                       Disseny i maquetació
                       Xisco Lladó, Toni Muñoz
                       Han col·laborat a aquest número:
                       Eduard Amengual, Xavier Canyelles, Gero Corró, Pere J. Garcias, Xavier Llabrés, Jaume Llinàs, Carlos López-
                       Jurado, Óliver Martínez, Steve Nicoll, Lluís Parpal, Biel Perelló, Maties Rebassa, Juan Sagardía, Biel Servera, Lupe
                       Suárez, Pere Vicens, AFONIB.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                       Impressió
                       Taller Gràfic Ramón - Palma - Paper 100% reciclat.                                                    EB25 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8