Page 9 - Es Busqueret 28
P. 9

a la posta de sol, i per això vàrem poder
     Els tres companys de viatge
                                        gaudir de poques coses més. Tot i així, a la
                                        zona hi ha una joia històrica, reconeguda
                                        com a Patrimoni de la Humanitat: la ciutat
                                        de Nessebar, situada a una península for-
                                        tificada (abans una illa, avui unida per una
                                        carretera) plena de construccions i edifi-
                                        cacions històriques d’alt interès i molts de
                                        restaurants on és possible sopar amb un
                                        servei com el de fa 25 anys i uns preus
                                        de fa 30. Hi anàrem qualque vespre. Per
                                        finalitzar hem de dir que durant els estius
                                        hi ha un vol directe Palma-Sofia (que ope-
                                        ra la companyia Bulgaria Air), amb enllaç
                                        ràpid i fàcil cap a Burgas i amb uns preus
                                        bastant econòmics, tal com passa amb el
                                        lloguer de cotxes o la contractació d’algun
                                        guia expert (en el nostre cas va ser Mladen
                                        Vasilev, un gran coneixedor de les zones i
                                        bon naturalista) que els primers dies t’aju-
                                        di a localitzar els bons llocs d’observació
    vérem el picot siri (Dendrocopos syriacus)  sort, era dissabte amb sol i bona tempe- per a poder aprofitar millor el temps. •
    i l’enorme picot verd (Picus viridis), i ens  ratura i hi havia molta gent i el cansament
    cansàrem d’observar els papamosques  després de tants dies de birdwatching va
    menut (Ficedula parva); una altra vegada  fer que tampoc cerquéssim gaire, tot i que
    femelles i joves, ja que els mascles ja ha- els parcs de Sofia són realment espectacu-
    vien partit. Per sobre dels grans roures, a  lars. Així i tot, vàrem poder veure a plaer
    baixa altura, ens passaren algunes àguiles  alguns còrvids, entre els quals destacaven
    marcenques (Circaetus gallicus), a més  els cridaners gaigs (Garrulus glandarius),
    d’aligots i altres rapinyaires.   picots, pica-soques (Sitta eropaea) i petits
                      passeriformes locals que incrementaren la
       Finalment, el darrer dia teníem unes  nostra llista fins a les espectaculars 163
    hores “mortes” a Sofia, entre l’arribada  espècies en una setmana, que no està
    des de Burgas i la partida cap a Palma,  gens malament.
    així que les vàrem dedicar a visitar algun
    dels grans parcs del centre de la capital,  Com hem dit, en aquesta ocasió el
    on és possible veure alguns dels picots  viatge va ser del tipus extreme birding,
    més rars de la zona. No vàrem tenir massa  amb observació d’ocells des de la sortida
    Kaliakra

                                                    EB28 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14