Page 12 - Es Busqueret 39
P. 12

A Mallorca es pot caçar gairebé per
     tot. En diferents colors, els vedats de
     caça. A les zones blanques, si no són
     refugis de fauna o terrenys urbans,
     també es pot caçar.
    Perdiu, Alectoris rufa

     12 - EB39
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17