Page 9 - Es Busqueret 39
P. 9

vació d’aus per El Pardo o visites
    guiades al jardí botànic i al museu de
    ciències naturals.
       Al punt de la clausura del con-
    grés, que se celebra cada dos anys,
    el president de la SEO/Birdlife, Edu-
    ardo de Juana, antic docent universi-
    tari i investigador de les aus, entregà
    el testimoni del càrrec a l’investiga-
    dor extremeny, d’afamada carrera i
    catedràtic en zoologia, Florentino de
    Lope.

       Baix el meu punt de vista el
    preu del congrés era un poquet car,
    tant per a socis com per a no socis
    (120 €), si es té en compte que s’ha
    de potenciar la participació i assis-
    tència de nous investigadors i orni-
    tòlegs, i que molta gent ve de fora
    de Madrid i s’ha de pagar transport i
    allotjament. A més, tot i no tractar-
    se d’una fira ornitològica, es trobava
    a faltar una mica de publicitat, fullets
    i materials d’empreses relacionades
    amb el món de l’ornitologia. Malgrat
    aquestes minúcies, s’ha de felicitar
    la tasca de l’organització, assalariats
    i voluntaris, que varen fer possible
    l’esdeveniment.
       Des de la revista es Busqueret
    volem felicitar la SEO/BirdLife en el
    seu 60è aniversari, desitjant-li 60
    anys més de vida, però que les llui-
    tes per defensar les aus, la natura
    i els seus valors siguin menys cada
    vegada i més fàcils de guanyar. Molts
    d’anys! •                            La Sociedad Española de Ornitología (SEO, actualment SEO/
                          BirdLife) és una organització no governamental que té com a prin-
                          cipals objectius la conservació i l’estudi de les aus i els seus hà-
                          bitats. Actualment té més de 11.000 socis i uns 5.000 voluntaris.
                          Els socis més actius s’agrupen en Grups Locals (32 a tot Espanya,
                          no n’hi ha a Balears, tot i que tenen algun soci aquí). La seva seu
                          central es troba a Madrid i hi ha delegacions a Aragó, Andalusia,
                          Illes Canàries, Cantàbria, Catalunya, Extremadura i la Comunitat
                          Valenciana, a més de les oficines de Doñana i Delta de l’Ebre.

                            SEO/BirdLife és l’ONG conservacionista més antiga d’Espa-
                          nya, amb més de 60 anys d’experiència en la defensa i estudi de
                          les aus i els seus hàbitats. Va ser fundada per 85 persones l’any
                          1954 al Museu de Ciències Naturals de Madrid. El seu primer pre-
                          sident va ser José Antonio Valverde i el secretari general Francisco
                          Bernis Madrazo, els quals ho foren durant 20 anys.
                            La SEO ha publicat des dels seus inicis la revista Ardeola,
                          publicació científica semestral, i el 1957 va crear el Centro de Mi-
                          gración de Aves. A part, també editen una revista trimestral de
                          divulgació ornitològica, La Garcilla, que reben tots els socis.


                                                    EB39 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14