Page 3 - Es Busqueret 39
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu   28   Identificació
                        2  Arner                Sól·lera boscana
                          per Toni Garau Garau        per Cristina Fiol i Cati Artigues
                          coordina Margalida Roig
                                            Es Busqueret se’n va de
                       4                    Tanzània

                          Editorial            30 viatge
                                            per Francis de Andrés,
                       5   Aquí què hi veus          Santy Sunyer i Txema García
                          Miula
                          per Pere Garcias      48   Més que aucells
                                            Senecio rodriguezii
                                            per Cati Artigues
                        6  Actualitat
                          XXIIè Congrés        50   Quadern de camp
                          Espanyol              per Steve Nicoll
                          d’Ornitologia

                          per Rafel Mas
                      10   Refugis de fauna
                          Naturalisme

                           per Toni Muñoz
                      18   Un racó per descobrir
                          El camí de Ruberts i
                          de Son Campà
                          per Rafel Mas
                      23   Notícies del món
                          per Maite Serra-Franco                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 39 - Publicació gratuïta.        Juia armada,
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Vanellus armatus
                                              Autor: Francis de Andrés
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                          i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Francis de Andrés, Cati Artigues, Michael Baird, Estormiz, Joan Florit, Toni Garau, Txema García,
                       Pere J. Garcias, Josep Manchado, Rafel Mas, Toni Muñoz, Steve Nicoll, Dan Pancamo, Ulrich
                       Prokop, Maties Rebassa, Margalida Roig, Juan Sagardía, Santy Suñer, Andreas Trepte, AFONIB,
                       SOM.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                                                    EB39 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8