Page 2 - Es Busqueret 45
P. 2

A través de l’objectiu


    Sa Cantera                                Joan Pons Gual


                                          Campanet 1964. Malgrat la meva infantesa va com-
       Réflex FF, ƒ/16.0, 22.0 mm, 30”, 100 ISO               partir la vida a Ciutat amb el meu poble (on el meu
                                          nom és Joan Guixa), vaig créixer al Raiguer, mirant la
       Fotografia feta entre Cala Mesquida i Cala Torta, a prop del lloc conegut com Sa Can- Serra de Tramuntana, mirant les crestes del Tomir i
    tera, segurament fruit de l’enderrocament d’alguna cavitat costanera, com moltes de les  el Puig des Ca amb la força de les Ufanes i per tant
    que ens trobam al litoral de la nostra Illa.                d’esquena al Mar. La meva primera reflex (2007), ja va
                                          esser digital i això em va permetre anar aprenent a
       Vaig utilitzar un filtre degradat invers i un neutre de 3 aturades per allargar l’exposició,  poc a poc les nocions bàsiques per començar a foto-
    per poder compensar les ombres produïdes pel contrallum. Unes flors de Fonoll Marí al  grafiar. Som dels que creuen que gràcies a la revolu-
                                          ció digital, molta de gent pot gaudir del moment de
    primer pla, cerquen donar profunditat a l’escena i també, com no, una pinzellada de color. captar imatges. Gràcies a la gent que m’envolta vaig
                                          descobrir la llibertat de la costa de la nostra iIla, tot un
       No som cap especialista en coneixements científics, sols la contemplació de les imat- mon nou per a mi. Les meves imatges, a més de voler
    ges que ens envolten me fan comprendre la importància de cuidar i preservar la natura i  transmetre les sensacions també volen esser un mis-
    donar gracies a alguns avantpassats per guardar-me un bocí d’aquest paradís. satge de crida per compartir la necessitat de com-
                                          promís amb preservar la natura.
       Els matins, quant molta vida comença, les llums tenen un aire especial i es pot sentir  Esper que les meves fotografies
    el silenci i la frescor de l’alborada. És aquest moment el que més m’agrada per viure dins la  ajudin a conscienciar del que te-
                                          nim i fomentar la necessitat de
    natura. Les imatges que sol transmetre intenten compartir aquests moments. cuidar la natura que ens envolta.

   2 - EB45
   1   2   3   4   5   6   7