Page 3 - Es Busqueret 45
P. 3

Sumari


                          A través de l’objectiu       Un racó per descobrir

                        2  Sa Cantera         28 El Prat de Son Bou
                           per Joan Pons Gual         per Raül Escandell
                           coordina Xavier Mas        Col·labora

                       4   Editorial          33   Projecte cabots

                                         34  El cel també és seu
                          Notícies del món          Ratapinyada comuna

                       5   per Maite Serra-Franco       per Gemma Carrasco i David García
                          Actualitat          38  Identificació
                       8  Vuit gavines. On aniran?       Girapedres

                          per Per José Manuel Igual i     per Cristina Fiol
                           Giacomo Tavecchia         dibuixos de Cati Artigues

                                            Es Busqueret se’n va de viatge
                          Naturalisme         40  Islàndia

                        16 On van les aus quan hi ha
                          un huracà?             per Pere J. Garcias
                          per Steve Nicoll          Més que ocells
                                         54  Vidalba

                          Col·laboració            per Cati Artigues

                       20 Primera observació de
                          coablava a Mallorca        Quadern de camp
                           per Josep Manchado      56   per Steve Nicoll

                          Sabies què...
                       23  Gegants del passat

                          per Maite Serra-Franco                       Es Busqueret

                       Divulgació naturalística de les Illes Balears
                       Número 45 - Publicació gratuïta.        Fotografia de portada:
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Gavina, Larus michahellis
                                              Autor: Maties Rebassa
                           GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                           i Defensa de la Naturalesa
                           Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                           www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra, Steve Nicoll, Félix de Pablo,
                       Josepa Rubio.
                       Revisió lingüística
                       Sebastià Avellà
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz

                       Col·laboren en aquest número:
                       S. Barrette, Julia Bos, Gemma Carrasco, Patrick Coin, Craig Brelsford, Willian Brusso, Matt Edmonds, Glen
                       Fergus, Joan Florit, Tom Friedel, Frederick William Frohawk, David García, Pere J. Garcias, José Manuel
                       Igual, Chris Jordan, Tom MacKenzie, Josep Manchado, Xavier Mas, Joan Mateu, Ana Payo, Joan Pons,
                       Maties Rebassa, Andrea Schaffer, Vince Smith, Giacomo Tavecchia, Barry Truitt, Duncan Wright, AFONIB,
                       SOM, NOAA:
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                                                      EB45 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8