Page 9 - Es Busqueret 48
P. 9

Núm. cat.: 05                    Milvus milvus, o bé com un esparver Hieraaetus pennatus,
                               agafant com a referència les dimensions del seu bec caça-
     Una àguila
                               dor i les urpes respecte a la resta del cos. Aquesta darrera
     Basílica de Sant Francesc de Palma. Mur de la teulada. és l’única veritable àguila que s’observa normalment a la
                               nostra terra i resident tot l’any a Mallorca.
     10 x 15 cm a 0,56 m del sòl.
                               Bibliografia: GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: “Los graffiti de la
     Dibuix pintat amb carbonet sobre revoc de calç.
                               iglesia de San Francisco de Palma: Los ingenios del ocio”,
     Anònim. Inici del s. XIX.              Actes de les XI Jornades d´Estudis Històrics Locals, Palma,
     Àguila. Au rapinyaire; Aucell de gran mida; es podria iden- 1993, 173, núm. cat. 45, làm. VII, fig. 5.
     tificar pels trets que el grafit determina com a una milana,     Núm. cat.: 06
     Una oreneta                toni malaga
     Torre dels Enagistes de Manacor. Sala rebe-
     dor de la planta noble. Mur Oest.
     [Forma part d’un conjunt 43 x 25 cm] a 0,56
     m del sòl.

     Dibuix pintat amb mangra sobre revoc de
     calç.
     Anònim. Edat Moderna.
     Oronella, Hirundo rustica, de la família dels
     hirundínids. És una espècie rural pròpia de
     cases i sestadors. És un dels aucells que
     conviu amb més freqüència amb la nostra
     espècie, sent molt comuna a la primavera i
     estiu. La seva silueta és fàcil d’identificar, així
     com el seu vol característic. Per aquestes re-
     ferències i la mida, que es reflecteix al grafit,
     es podria fer aquesta identificació.

     Bibliografia: GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: “Els
     grafits històrics de la Torre dels Enagistes de
     Manacor”, Musa (Revista del Museu d’Histò-
     ria de Manacor), 12, p. 15, fig. 13 i GONZÁLEZ
     GOZALO, Elvira: “Grafits de la torre dels Ena-
     gistes de Manacor”, Musa, 12, núm. cat. 01, p.
     33, Manacor, 2018.                                                      EB48 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14