Page 2 - Es Busqueret 50
P. 2

A través de l’objectiu


    Reencontre                                Julia Sempere


                                          Nascuda a Alcoi, Alacant, i resident a Mallorca des de
                                          2001. M’agrada la natura des de petita. Record les pri-
                                          meres caminades per la serra amb el meu pare i les ga-
       He triat aquesta imatge, perquè la vaig fer a la primera sortida després del temps de confinament  nes que sempre tenia per conèixer el nom de totes les
    que hem tingut aquest 2020.                        herbes, arbres i ocells…
       És un reencontre amb la mar, amb la fotografia de paisatge, amb la gent amb la qual vaig passar  Per altra banda sempre he gaudit de la pintura, del món
    un horabaixa molt emocionant. No va ser una imatge planificada, ni tan sols fou el lloc on volia anar  dels colors, de la composició.... Vaig començar amb la
                                          fotografia com a un instrument que m’ajudava a pintar.
    aquell dia, però de vegades les casualitats també et poden dur a aconseguir un bon resultat quan ob- A poc a poc, cada vegada la fotografia va anar guanyant.
    serves i esperes a tindre la llum adequada.                He anat aprenent la tècnica, millorant l’equip i desco-
                                          brint com puc contar coses amb ella. Ara són dues afi-
                                          cions amb les quals gaudesc i amb les què m’agradaria
                                          fer gaudir als altres.


   2 - EB50
   1   2   3   4   5   6   7