Page 5 - Es Busqueret 50
P. 5

Estudi de les aus
    PRINCIPIS DE    L’ANELLAMENT    CIENTíFIC

     Per Pere J. Garcias

       Com a tota activitat humana, l’anellament no sorgí tal- tre que a finals de l’hivern semblava que es fonien i era quan,
    ment com el coneixem en l’actualitat. De fet ja els grecs es  de sobte, es començaven a veure coa-roges Phoenicurus
    demanaven com era que durant els hiverns desapareixen les  phoenicurus. Per explicar aquests canvis de fauna, Aristòtil
    oronelles Hirundo rustica dels camps per tornar a comparèi- pensava que a l’hivern les oronelles es refugiaven al fons dels
    xer a la primavera. Així mateix s’adonaren que a l’hivern, com  estanys, enterrades sota el fang, per passar els mesos freds,
    aquí, les garrigues i marines hel·lèniques estaven farcides de  mentre que els hivernals ropits esdevenien acolorides coa-
    ropits Erithacus rubecula, entre moltes altres espècies, men- roges durant els mesos càlids.
    John James Audubon (esquerra) i Johan Christian Mortensen (dreta)

                                                      EB50 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10