Page 3 - Es Busqueret 50
P. 3

Sumari
                        2  A través de l’objectiu    65  Plantarum balearicum
                           Reencontre             La rapa blava
                           per Julia Sempere         per Joshua Borràs
                           coordina Fátima Garrido      coordina Miquel Capó
                        4  Editorial           68  Especial
                                            50 números d’Es Busqueret
                                            per Es Busqueret
                        5  Estudi de les aus
                          Principis de l’anellament   75  Fora de ruta
                          científic              Ull de bou boreal,
                           per Pere Garcias         Phylloscopus borealis
                                            per Steve Nicoll
                        8  Actualitat
                           2n Congrés d’Ornitologia de les 76  Notícies del món
                          Terres de Parla Catalana      per Maite Serra-Franco
                           per Es Busqueret       78  Notícies de casa
                       24  Col·laboració            per Maite Serra-Franco
                          L’estudi dels lepidòpters
                          heteròcers a les Illes Balears 80  Sabies que...
                           per Xisco Truyols         per Xavier Llabrés
                       34  Naturalisme          82  De viatge
                          La diversitat morfològica i     Les àguiles daurades
                          genètica del trencapinyons a la    de Buixcarró
                          península Ibèrica i Balears     per Xavier Aramburu
                           per Blanca Fernández i Daniel Alonso 96  Més que aucells

                       40  Odonats              Randes, Clathrus ruber
                           Descobrint els odonats de les     per Joan Carles Salom
                          Illes Balears
                           per Marina Tysoe i Maties Rebassa 98  Un racó per descobrir
                                            El camí dels Alocs o
                       49  Anuari               s’antiga senda
                           Observacions d’odonats a les    per Esther Ricci i Pep Lluís Frau
                          Illes Balears 2019
                           coordinen Marina Tysoe i Maties Rebassa 104 Quadern de camp
                                             per Steve Nicoll
                       61  Col·leccions històriques
                           La col·lecció de Miquel Gayà
                          Rotger, mestre “fidever”
                           per Xavier Canyelles                       Es Busqueret

                       Divulgació naturalística de les Illes Balears Fotografia de portada:
                                              Sympetrum fonscolombii
                                              Autor: Toni Muñoz
                       Número 50 - Publicació gratuïta.
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com
                           GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                           i Defensa de la Naturalesa
                           Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                           www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra, Steve Nicoll, Josepa Rubio.
                       Revisió lingüística
                       Josepa Rubio
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Daniel Alonso, Juan Arizaga, Joshua Borrás, Xavier Canyelles, Miquel Capó, Raül Escandell, Elena Eslava, Blanca
                       Fernández, Pep Lluís Frau, Pere J. Garcias, Fàtima Garrido, Miquel Gayà, Daniel Hinckley, Xavier Llabrés, Dani
                       López-Velasco, Josep Manchado, Xavier Moratinos, Jason Moss, Maties Rebassa, Esther Ricci, Joan Carles Salom,
                       Julia Sempere, Xisco Truyols, Marina Tysoe, Mirella Zeeders, AFONIB, SOM.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                       Els drets de còpia de les imatges corresponen als seus autors.


                                                      EB50 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8