• Ornitologia

    Ornitologia

    L'estudi de les aus és una de les nostres línies de feina fonamentals. Participa!
  • 1

El seguiment mitjançant emissors de ràdio, terrestres i via satèl·lit, és fonamental per a la recuperació de la milana i enguany ha permès detectar un gran episodi de mortalitat

Celebram la declaració de l’àrea biològica crítica, publicada ahir, però cal reforçar l’àmbit de protecció de la saladina de Ses Fontanelles tal i com preveu el seu pla de recuperació

Des del passat dilluns, amb el començament de la temporada de caça menor, s’ha intensificat l’activitat cinegètica a la foravila