Dimecres, 29 Juny 2011 01:00

29/06/2011 El GOB denuncia l'estat de ruïna d'unes edificacions que davant de la reserva marina de les Illes Malgrats


29/06/2011 El GOB denuncia l'estat de ruïna d'unes edificacions que davant de la reserva marina de les Illes Malgrats.

Malgrat l'obertura d'un expedient per part de l'ajuntament i el precinte i desallotjament dels edificis, el GOB denuncia la dilatació en el temps de les actuacions necessàries per evitar el perill que suposen per l'entorn.


Dimecres, 29 de juny de 2011

El GOB denuncia l'estat de ruïna d'unes edificacions que davant de la reserva marina de les Illes Malgrats.

Malgrat l'obertura d'un expedient per part de l'ajuntament i el precinte i desallotjament dels edificis, el GOB denuncia la dilatació en el temps de les actuacions necessàries per evitar el perill que suposen per l'entorn.


Aquest mes de juny, el GOB  ha tengut constància de que l'habitatge del C/ Ibiza, núm. 19 de Santa Ponça, al terme municipal de Calvià, és objecte d'un expedient les dependències d'urbanisme de l'esmentat ajuntament, d'acord amb el qual es va efectuar el precinte i desallotjament de l'habitatge esmentat. Les edificacions es troben en un estat lamentable que amenaça de ruïna, l'impacte de la qual podria afectar seriòsament el domini públic que es troba just davant de la reserva marina de les Illes Malgrats.


Vista del penyasegat afectat

D'acord amb l'article 10 de la Llei 10/1990 de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística «los propietarios de las edificaciones deben mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, siendo deber de los Ayuntamientos la labor de inspección así como la de ordenar las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, previa instrucción del oportuno procedimiento, dando audiencia a los interesados y fijando detalladamente las obras a realizar.»

De llavors ençà però, l'Ajuntament no ha ordenat l'execució de les accions necessàries per evitar el risc que suposa l'estat d'aquestes edificacions.

 


Per tot això, el GOB exigeix a l'Ajuntament de Calvià que actuï immediatament per establir un pla d'obres immediat que garanteixi la protecció de l'entorn, tant pel medi ambient com per a les persones.

 
Vista de les edificacions
  El carrer d'accés està precintat
Llegir 1093 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:42

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.