Energia i canvi climàtic

Energia i canvi climàtic (69)

El model energètic és un dels aspectes claus del debat ecologista amb importants implicacions territorials i que ha esdevingut una responsabilitat a abordar davant el repte que representa la necessitat d'actuació local contra el fenomen global del canvi climàtic. En aquest sentit el GOB és actiu en el debat social sobre noves infrastructures energètiques i sobre la planificació i necessitat d'actuació global envers la nostra contribució a l'encalentiment global, partint d'una societat que basa el seu parc de generació elèctrica majoritàriament en el carbó, amb una dependència energètica  (recursos energètics extern derivats del petroli) de gairebé el 98% i una implantació minsa, i dictada pels interessos econòmics i no per la planificació energètica responsable, de les energies renovables.

Recordem que l'espai on AENA projecte el Parc Fotovoltaic de Son Bonet és, d'acord amb el planejament urbanístic un Sistema General d'Espai Lliure Públic. Un espai on, temps enrera, l'Ajuntament de Marratxí va proposar un projecte d'ordenació paisatgística que tenia per objectiu plantar-hi un pinar mediterrani mitjançant la plantació de 1.875 pins (pinus halepensis).

Tots els responsables polítics havien manifestat la seva oposició al parc fotovoltaic als terrenys de l'espai lliure públic de Son Bonet. Ara cal coherència i determinació política davant el posicionament d'AENA que ignora totes les al·legacions i manifestacions socials i polítiques contràries al parc i pretén seguir endavant amb el projecte. 

Ens romp el cor, la perversió que amaga la proposta: una falsa solució més que ens allunyarà de les mesures vertaderament necessàries per a fer front a la crisi climàtica.

El màxim òrgan ambiental, amparant-se en la declaració de projecte industrial estratègic, s'exhimeix del seu deure de garantir el compliment dels principis de precaució i de prevenció: no es pot donar el vistiplau a una activitat d'aquesta envergadura amb una solució transitòria i sense resoldre, pel que fa a les aigües de rebuig de la planta d'hidrògen i les procedents del separador d'hidrocarburs.

Coincidint amb la finalització de la Cop26 a Glasgow i davant la decepció dels resultats - pocs compromisos vinculants, molt retardisme i inacció - l’Aliança es planta davant del Consolat de la Mar per denunciar una vegada més que plou sobre banyat.


Exigim que, aquí a les Illes, s’actuï amb molta determinació política per canviar de rumb i avançar-nos als escenaris climàtics que viurem des del nostre context insular. El turisme no ens salvarà.

El 5 de juny es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb l'objectiu d'augmentar la consciència mediambiental i fomentar l'acció global en la protecció del medi ambient.

La plataforma proposa la instal·lació d’una planta fotovoltaica d’autoconsum dins l’actual zona aeroportuària com a solució raonable.

Pàgina 1 de 6

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob