Energia i canvi climàtic

Energia i canvi climàtic (73)

El model energètic és un dels aspectes claus del debat ecologista amb importants implicacions territorials i que ha esdevingut una responsabilitat a abordar davant el repte que representa la necessitat d'actuació local contra el fenomen global del canvi climàtic. En aquest sentit el GOB és actiu en el debat social sobre noves infrastructures energètiques i sobre la planificació i necessitat d'actuació global envers la nostra contribució a l'encalentiment global, partint d'una societat que basa el seu parc de generació elèctrica majoritàriament en el carbó, amb una dependència energètica  (recursos energètics extern derivats del petroli) de gairebé el 98% i una implantació minsa, i dictada pels interessos econòmics i no per la planificació energètica responsable, de les energies renovables.

Sols deu dels més de seixanta projectes en curs, ocuparan 3,5 km² de sòl rústic amb la complicitat de les administracions

Empreses energètiques i grans capitals seran els propietaris de la transició energètica si no es prioritzen els projectes comunitaris

Els art. 22 i 23 d'aquest reial decret vulneren les normatives europees.
Les principals entitats ecologistes perden la possibilitat de conèixer els expedients i formular al·legacions.

52 hectàrees de sòl agrari ocupades per panells i edificis de més de 4 metres d'alçada per a la subestació i per a l'operació i manteniment del parc.

El parc compta amb els informes favorables dels ajuntaments i Consell de Mallorca i està previst ser declarat projecte industrial estratègic pel Consell de Govern a proposta del Consell de Indústria.

S'inicia així una nova etapa: grans parcs en terrenys agrícoles però amb propostes de "compensació" via sembra i informes d'agrocompromís.

La plataforma SBPV va impulsar un estudi per conèixer el potencial de la zona de Son Bonet com a potencial Bosc Urbà que serveixi d’embornal de CO2. Planteja que les insitucions es facin seu aquest projecte com a alternativa al parc solar i amb l’objectiu mateix de fer front a la crisi climàtica, compatibilitzant els usos de l’espai de son Bonet amb l’ús lliure públic de previst al planejament urbanístic.

Recordem que l'espai on AENA projecte el Parc Fotovoltaic de Son Bonet és, d'acord amb el planejament urbanístic un Sistema General d'Espai Lliure Públic. Un espai on, temps enrera, l'Ajuntament de Marratxí va proposar un projecte d'ordenació paisatgística que tenia per objectiu plantar-hi un pinar mediterrani mitjançant la plantació de 1.875 pins (pinus halepensis).

Tots els responsables polítics havien manifestat la seva oposició al parc fotovoltaic als terrenys de l'espai lliure públic de Son Bonet. Ara cal coherència i determinació política davant el posicionament d'AENA que ignora totes les al·legacions i manifestacions socials i polítiques contràries al parc i pretén seguir endavant amb el projecte. 

Ens romp el cor, la perversió que amaga la proposta: una falsa solució més que ens allunyarà de les mesures vertaderament necessàries per a fer front a la crisi climàtica.

Pàgina 1 de 7

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob