Energia i canvi climàtic

Energia i canvi climàtic (69)

El model energètic és un dels aspectes claus del debat ecologista amb importants implicacions territorials i que ha esdevingut una responsabilitat a abordar davant el repte que representa la necessitat d'actuació local contra el fenomen global del canvi climàtic. En aquest sentit el GOB és actiu en el debat social sobre noves infrastructures energètiques i sobre la planificació i necessitat d'actuació global envers la nostra contribució a l'encalentiment global, partint d'una societat que basa el seu parc de generació elèctrica majoritàriament en el carbó, amb una dependència energètica  (recursos energètics extern derivats del petroli) de gairebé el 98% i una implantació minsa, i dictada pels interessos econòmics i no per la planificació energètica responsable, de les energies renovables.

El GOB va presentar al·legacions ahir al conjunt de projectes d’alta tensió de la zona d’Artà.

Coincideix amb els plantejament de la Plataforma en Defensa de Llevant i l’Ajuntament d’Artà, en el sentit que no es poden avaluar els diferents projectes de forma fragmentada i que l’ estudi d’alternatives és deficient.

L'Estat espanyol s'alça amb la medalla de bronze a causa del bloqueig del tancament de la central tèrmica d'És Murterar per part del Ministeri d'Energia i la dificultat per impulsar les energies renovables a Mallorca.

La nominació va ser promoguda per les ONGs IIDMA i GOB, que demanen al Govern que faciliti la transició energètica a Mallorca i dissenyi un pla d'abandó del carbó en tot el país.

Els premis, organitzats per CAN Europe (Xarxa d'Acció pel Clima), han concedit la medalla d'or a Portugal, la de plata a Polònia i la de bronze a l'Estat espanyol per "malbaratar diners dels contribuents" subvencionant els combustibles fòssils.

IIDMA i el GOB criden l'atenció pel bloqueig del tancament de la central tèrmica d'És Murterar i la dificultat per impulsar les energies renovables en les Illes Balears.

Els premis, organitzats per CAN Europe (Xarxa d'Acció pel Clima), denuncien les subvencions més nocives per al medi ambient.

Arran de dades elaborades y publicades al novembre passat pel Observatorio de la Sostenibilidad en el seu informe «Empresas más contaminantes en España: responsabilidad de las grandes empresas energéticas e industriales en el cambio climático»(1) les dues entitats presenten cinc raons per exigir el tancament de la central tèrmica d'Es Murterar.

Ambdues entitats sol·liciten que el Partit Popular a les Balears ha d'intercedir davant del Ministeri de l'Estat Espanyol perquè desbloquegi la negativa actual al tancament de la central tèrmica.

 

El 62,04% de les emissions contaminants a les Balears són degudes a la generació elèctrica a partir de carbó de la central tèrmica del Murterar, la qual cosa la situa en una de les empreses més contaminants de tot l’estat espanyol segons l’Observatorio de Sostenibilidad

Sabem que més enllà de l'anunci hi ha un full de ruta perquè això no es quedi en paper banyat. És una passa decisiva per la transició a un model energètic més just i sostenible.

A banda, dels arguments de model energètic ja exposats en les anteriors al·legacions, el GOB posa de relleu que els valors agraris, patrimonials i paisatgístics excepcionals de la finca no es poden sotmetre a la rendibilitat econòmica d'un inversor privat.

Pàgina 4 de 6

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob