Page 3 - Es Busqueret 26
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu    18  Un racó per descobrir
                        2  Cabrera a vista          S’Amarador a la tardor
                          d’aucell              per Rafel Mas
                          per Biel Servera
                          coordina Biel Perelló     20  L’entrevista
                                            Aina Ginard
                        4
                          Editorial              per Enric Culat
                                         23  L’observació enigmàtica
                        5  Sis dies per La Manxa
                          Es Busqueret se’n va de viatge
                          per Cati Artigues i Toni Muñoz  24  Més que aucells
                                            La cranca
                      10   Custòdia del territori
                          Actualitat             per Patrícia Arbona
                          al Pla de Vilafranca     25  Identificació
                          per Manuel Suárez, Cécile Parra i    Els picaplatges
                           Miquel Àngel Lobo         per Pere Vicens

                       15  Aquí què hi veus?       26  Quadern de camp
                          El coa-roja de barraca       per Steve Nicoll
                           per Pere J. Garcias
                                         27  Activitats
                      16   Identificació d’àrees       Humor
                          Naturalisme
                          clau per al virot petit      per Rafel Mas
                           per David García, Maite Louzao,
                           Beneharo Rodríguez, Karine Delord,
                           José Manuel Arcos, Amélie Boué,
                           Thierry Micol i Henri Weimerskirch


                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 26 - Tardor 2011 - Publicació gratuïta. Cucullada, Galerida theklae.
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Autor: Sebastià Torrens.
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Rafel Mas
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Enric Culat, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Lupe Suárez, Manuel
                       Suárez.
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Han col·laborat a aquest número:
                       Patricia Arbona, José Manuel Arcos, Amélie Boué, Xavier Canyelles, Karine Delord, David Garcia, Pere J. Garcias,
                       Aïna Ginard, M.Àngel Lobo, Maite Louzao, Thierry Micol, Steve Nicoll, Cécile Parra, Biel Perelló, Beneharo
                       Rodríguez, Biel Servera, Pere Vicens, Henri Weimerskirch, AFONIB.
               BIEL PERELLó  DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.

                                                    EB25 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8