Page 11 - Es Busqueret 27
P. 11

versitat de la Coruña (Grup d’ecologia de
    poblacions de l’IMEDEA) ens parlà de l’ús
    d’informació prèvia en inferència estadísti-
    ca. Els assistents pogueren conèixer la im-
    portància de disposar de informació prèvia
    sobre el sistema d’estudi per poder abor-
    dar el contrast d’hipòtesis i l’estima de pa-
    ràmetres adequats. La sessió comptà amb
    una part pràctica amb una demostració de
    l’ús de software per al càlcul del tamany
    de mostra.
       Una interessant exposició de Jacob
    Gonzàlez-Solís, professor agregat de la
    Universitat de Barcelona, ens explicà com
    l’anàlisi dels isòtops estables continguts en
    les plomes ens aporta informació sobre la
    localització geogràfica de les àrees utilit-
    zades per les aus durant la muda. Aquesta
    metodologia està aportant informació molt
    interessant sobre les àrees oceàniques
    utilitzades per algunes espècies marines
    encara bastant desconegudes.     Giacomo tavecchia intentant fer-nos entendre la fórmula del Dr. Akaike

       El nostre company Miquel Mc. Minn
    (SKUA) ens parlà en nom de na Rhiannon
    Meier de l’Ocean Biogeochesmistry and
    Ecosystems Research Group School of
    Ocean and Earth Science National Ocea-
    nography Centre de Southamotonen, que
    finalment no va poder viatjar a Mallorca.
    McMinn ens explicà la vida secreta del vi-
    rot petit (Puffinus mauritanicus), on va i
    que fa quan està al mig del mar, gràcies a
    les dades obtingudes mitjançant l’aplicació
    de les noves tecnologies de seguiment.
       Pere Garcias, biòleg, fotògraf i pro-
    ductor de sèries de natura, va fer una po-
    nència molt divertida en la que ens mostrà
    les dificultats que suposa la realització de
    documentals de natura.
       En les interessants i molt participa-
    tives taules rodones s’analitzaren dos te-
    mes a debat entre el col·lectiu ornitològic.
    Per una part, el codi ètic en l’estudi de les  Taula rodona sobre turisme ornitològic, amb la participació de Cristina Fiol, Maties Rebassa i
                       Antoni Munar, moderada per Manuel Suàrez
    aus, on Maribel Jiménez, Josep Mancha-
    do i Fèlix de Pablo manifestaren les seves
    diferents opinions i enriquiren un debat,
    moderat per Antoni Muñoz, que no va
    deixar indiferent a ningú. D’altra banda
    la discussió sobre el turisme ornitològic,
    i els riscos i oportunitats que ens ofereix,
    va ser moderada per Manolo Suàrez, i va
    comptar amb la participació de Cristina
    Fiol, de l’oficina de turisme ornitològic de
    la Gola, Maties Rebassa, director del Parc
    Natural de s’Albufera de Mallorca i Antoni
    Munar, consultor mediambiental i expert
    en turisme.

       Les jornades comptaren amb altres
    activitats, com la reunió del grup d’anella-
    ment, la presentació de pòsters, l’exposi-
    ció “El GoB i les Aus” i un divertit concurs
    d’identificació de cants dinamitzat per Xa-
    vier Llabrés.
       A la sortida ornitològica al Paratge
    Natural de la Serra de Tramuntana i Patri- Moment de la xerrada de Miquel McMinn sobre el seguiment del virot petit

                                                    EB27 - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16