Page 8 - Es Busqueret 27
P. 8

tre, amb una mica de sort, observar dues
    aus que dins el mes de març comencen a
    abandonar la mar Mediterrània i que ra-
    rament es deixen veure des de la costa:
    el simpàtic cadafet (Fratercula arctica) i la
    gavineta de tres dits (Rissa tridactyla).

       Dins el mes de març també poden
    ser molt productives les visites a les es-
    culleres, ports i cales abrigades just des-
    prés de forts temporals de vent, ja que en
    aquests llocs arrecerats s’hi poden refugiar
    temporalment moltes aus costaneres (ga-
    vines, llambritges, corbmarins, etc.). La
    gavina de cap negre (Larus melanocepha-
    lus) pot ser una de les més celebrades, so-
    vint acompanyada per gavines d’hivern o
    ploradores (Larus ridibundus), llambritges
    de bec llarg (Sterna sandvicensis) i per les
    primeres gavines roges (Larus audouinii)
    recentment retornades de les costes afri-
    canes.

       Com podeu veure, són moltes les
    sorpreses que ens pot deparar la mar a
    acabaments d’hivern i començaments
    de primavera, així que no vos oblideu,
    a l’hora de planificar les vostres sortides
    “de camp”, de deixar alguns dies per a les
    sortides “de mar”, bé sigui trepitjant terra
    ferma (a caps, ports, cales abrigades...) o
    des d’embarcació. Amb una mica de pa-
    ciència i una altra mica de perseverància,
    vos auguram moments ben satisfactoris,
    d’aquells que es recorden durant molt,
    molt de temps. •
                                            Gavina cendrosa, Larus canus

                                         LLUíS PARPAL

        Mascarell, Morus bassanus
     8 - EB27
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13