Page 3 - Es Busqueret 27
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari


                          A través de l’objectiu    20  Un racó per descobrir
                        2  La trencapinyons          Mortitx a l’hivern
                          per Jaume LLinàs          per Maties Rebassa
                          coordina Biel Perelló

                                         22  Més que aucells
                        4                    per Cati Artigues
                          Editorial             Restes d’arribada
                        5  I aquí què hi veus?      23  Identificació
                          El pinsà              Els reietons
                          per Pere J. Garcias        per Xavier Llabrés


                        6  Març, un bon moment
                          Naturalisme          24  L’observació enigmàtica
                          per a les aus marines
                          per Maties Rebassa      25  Quadern de camp
                                            per Steve Nicoll
                      10   V Jornades
                          Actualitat
                          d’Ornitologia de les
                          Illes Balears
                          per Cati Artigues


                      14   Califòrnia
                          Es Busqueret se’n va de viatge
                          per Steve Nicoll

                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 27 - Hivern 2012 - Publicació gratuïta. Tord burell, Turdus pilaris.
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Autor: Pere J. Garcias.
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
 Jaume Llinàs Mateu BIEL PERELLó         Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Rafel Mas
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Lupe Suárez, Manuel Suárez.
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Han col·laborat a aquest número:
                       Eduard Amengual, Gemma Carrasco, Pere J. Garcias, Xavier Llabrés, Jaume
                       Llinàs, Pascual López, Oliver Martínez, Xavier Méndez, Steve Nicoll, Lluís
                       Parpal, Biel Perelló, Maties Rebassa, Antonina Siquier, AFONIB.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                                                    EB27 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8