Page 8 - Es Busqueret 36
P. 8

Comparacions del tarsmetatars de les di-
    ferents espècies estudiades en vista cra-
    nial (primera fila superior), caudal (sego-
    na fila), distal (tercera fila) i proximal (fila
    quarta o inferior). a Athene vallgorneren-
    sis nov sp., dreta, holotip; b Athene noctua,
    esquerra, invertida; c Athene cretensis,
    esquerra, invertida; d Athene angelis, a
    la dreta; e Otus scops, dreta; f Asio otus,
    esquerra inferior; g Asio flammeus, dre-
    ta; Strix aluco, dreta; i Surnia ulula, es-
    querra, invertida; j Aegolius funereus,
    dreta; k Glaucidium passerinum, esquer-
    ra invertida.

    Comparació  de  la  falange  termi-
    nal de les diferents espècies estudia-
    des en vista lateral a Athene vallgor-
    nerensis nov sp.; b Athene noctua;
    c Otus scops; d Asio otus; e Asio flam-
    meus; f Strix aluco; g Surnia ulula; h Ae-
    golius funereus; i Glaucidium passerinum.

    Article: Guerra, C., Bover, P., Alcover, J.A., 2011. A new species of extinct little owl from the Pleistocene of Mallorca (Balearic Is-
    lands). Journal of Ornithology.     8 - EB36
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13