Page 6 - Es Busqueret 41
P. 6

I aquí, què hi veus?    Què ens diuen els detalls de la imatge sobre aquest aucell?


       Per Pere J. Garcias

                                  4


                                         3
                                   2


                                             6

                           5
         1


     6 - EB41
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11