Page 9 - Es Busqueret 41
P. 9

No és un rapinyaire qualsevol,
                               sinó que ve a ocupar un buit que va
                              quedar a la natura mallorquina quan,
                                  a la segona meitat del segle XX,
                                vam extingir un dels darrers grans
                                  depredadors de les nostres illes                                                    EB41 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14