Page 9 - Es Busqueret 50
P. 9

2n CONGRéS D’ORNITOLOGIA DE LES TERRES DE PARLA CATALANA
                                              Per es Busqueret
                                  Fotografies d’Esther Ricci i Cati Artigues

                                                      EB50 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14