Divendres, 02 Març 2018 17:14

Valoram positivament l'avantprojecte de la Llei de Residus, però alerta a dos temes clau: importació i TIRME

És tracta d'una llei ambiciosa però cal que prohibeixi explícitament qualsevol importació/trasllat de residus i també que no condicioni aspectes clau de la Llei a mantenir «l'equilibri econòmic financer» de l'actual empresa concessionària del servei públic insularitzat de residus, TIRME.

El GOB ha presentat aquest divendres les seves al·legacions a l'Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats del Govern de les Illes Balears.

Consideram que l'avantprojecte suposa l'inici d'un canvi de model de gestió de residus apostant formament per la prevenció dels residus i la gestió eficient dels recursos, apuntant objectius clars de prevenció i reutilització, dos aspectes claus fins ara oblidats en en marc normatiu de gestió de residus insular.

Ho paga i molt ressaltar que es tracta d'una llei pionera en l'àmbit europeu pel que fa a la implantació de mesures de prevenció, com la prohibició de determinats envasos d'un sòl ús.

SDDR i recollida de matèria orgànica com a claus del canvi
Resaltam com a especialment positiu l'obligatorietat de la recollida de matèria orgànica, la consideració de l'autocompostatge i la necessitat d'obrir la porta al compostatge municipal. També la incorporació d'objectius de prevenció, preparació per a la reutilització i recollida selectiva.
Pel que fa als sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos, implantats a més de 40 països i regions, habilita els Consells a implantar-los tot i que no ho fa desde l'àmbit de la pròpia llei a nivell de comunitat autònoma, com per nosaltres hauria estat desitjable i òptim.

Agència de Residus
També és prou positiu la implantació de l'Agència de Residus, que està plantejada com una oficina de prevenció i que des del GOB consideram que hauria de tenir també competències d'inspecció i sanció – tal i com, per exemple te l'Agència per a la Protecció del Territori del Consell de Mallorca, en l'àmbit de la disciplina urbanística.
La llei però, té dues qüestions que preocupen.

Trasllat/importació
Si bé, prohibeix la importació de residus, deixa oberta la possibilitat del trasllat de residus. Darrera aquesta ambigüitat en els termes, queda oberta la possibilitat que les instal·lacions de Mallorca del servei públic acabin gestionant residus d'altres indrets (encara que siguin altres illes de la Comunitat Autònoma) la qual cosa per a nosaltres contradiu els principis d'autosuficiència i proximitat que la mateixa Llei contempla.

La consagració del servei públic obligatori insularitzat (TIRME)
La demanda que des de diversos col·lectius ecologistes férem en relació a la necessitat d'implantació d'una Llei de Residus( veure https://www.gobmallorca.com/que-feim/residus/limitar-la-incineracio-obligacio-del-compostatge-de-materia-organica-i-implantacio-del-sddr-objectius-irrenunciables-de-la-nova-llei-de-residus) tenia com a principal objectiu la necessitat d'impulsar un àmbit normatiu autonòmic que capgirés l'actual panorama normatiu que condiciona la gestió actual dels residus a les infrastructures incineradores i el contracte blindat per part del Consell de Mallorca amb TIRME fins a l'any 2041.
La Llei ha de permetre posar l'objectiu d'una gestió sostenible dels recursos per damunt dels interessos de l'empresa concessionària del servei públic insularitzat de gestió de residus que UM va blindar a través d'un conctracte que la mateixa administració ha tatxat de lesiu per a l'interès públic i que condiciona els objectius de prevenció i reducció de residus, reutilització i reciclatge a l'interès de mantenir els objectius del cremar el 60% dels residus que es generen a Mallorca i a importar-ne per mantenir els seus objectius de tenir les plantes incineradores funcionant al 100%.

Per desgràcia, alguns canvis que suggereix la Llei es supediten a no «trastocar l'equilibri econòmic financer de la concessionària» o directament recull com a sistema de gestió del Consell (com si fos intocable) el servei obligatori insularitzat. Entenem que la llei, no hauria de fer en cap cas referència a la fórmula de gestió que determini el Consell de Mallorca, perquè si bé ara és un servei públic, obligatori insularitzat, després de veure el fracàs de la gestió que implica i com limita la millora dels aspectes claus de la gestió sostenible dels residus, això s'hauria de poder modificar a la llarga

Fundació Deixalles, GOB, Amics de la Terra, Greenpeace amb el suport de Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i Fundació Retorna i Zero Waste han treballat conjuntament i per separat l'elaboració d'al·legacions a aquesta Llei amb l'objectiu de millorar-la i reforçar els aspectes positius i valents que contempla, especilment en matèria de prevenció de residus.

Aquest document ha estat realitzat amb el suport econòmic de Beyond Plastic Med. El seu contingut és responsabilitat del GOB i no es pot considerar que reflexa la opinió de la Fundació Prince Albert II de Mónaco, de BeMed o dels seus fundadors

Llegir 929 vegades Darrera modificació el Dijous, 18 Juny 2020 10:36

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.