Dilluns, 10 Febrer 2020 16:40

CEMEX inicia tràmits relatius al projecte de reindustrializació després del tancament de la planta de producció de ciment.

El GOB demana que l’administració esclareixi la viabilitat econòmica de tot el projecte de reindustrialització i adverteix que no pot iniciar-se una tramitació fraccionada sense atendre els impactes ambientals, socials i econòmics globals de tot el projecte declarat projecte industrial estratègic.

 

El projecte de planta d’àrids es té previst a partir de la matèria primera extreta de la pedrera de Can Negret a Alaró. Una explotació en disputa entre la propietària CEMEX i el Govern de les Illes Balears.

 

CEMEX ha tret a exposició pública el projecte i estudi d’impacte ambiental per a la modificació substació de l’AAI de la fàbrica de Cemex España Operaciones SLU, consistent en l’obtenció i expedició d’àrid per a la construcció.

Aquest projecte s’emmarca dins de l’acord subscrit el passat 9 de gener de 2019 per a la Reindustrialització de Lloseta, amb la participació del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el Govern de les Illes Balears i Cemex España Operaciones, entre otros. Com a resultat de la Mesa de Treball i després de la firma de l’esmentat Acord per a la Reindustrialització de Lloseta, CEMEX, en la seva condició de promotor principal va decidir promoure varis projectes industrials de caràcter estratègic, entre els quas es trovaca l’aprofitament de les instal·lacions de la fàbrica de Lloseta per a l’obtenció d’àrdis. El 24 de maig de 2019 el Consell de Govern va adoptar l’acor de declarar la inverstió “Proyecto de reindustrialización Cemex-Baleares” com a projecte industrial estratègic de les Illes Balears, i en aquest marc, es desenvolupa el present projecte d’adequació i millora de les instal·lacions de la fàbrica de Lloseta per a l’obtenció i expedició d’àrid, a partir de la matèria primera extreta de l’explotació de la pedrera de Can Negret a Alaró. Situada en una finca a la falda nord-est de la petita serralada de Bellveure, al final de la baixada de la costa de Tofla. Cal recordar que el primer projecte dels Verds de Parc Natural de la Serra de Tramuntada, aquesta Serra hi era inclosa i va ser finalment el pp qui va aprovar el «Paratge» Naturald e la Serra de Tramuntana, excloent aquest i altres espais de gran valor.

Des del GOB consideram que els projectes prevists al projecte declarat estratègic no poden tramitar-se per separat i recorden que d’allò exposat a les nostres al·legacions al projecte, la majoria de qüestions no han estat ni respostes ni clarificades.

Així recordam el que ja vàrem exposar al seu moment i que serà transmès a la Comissió Balear de Medi Ambient per a ser tengut en consideració alhora de fer la valoració de la modificació de l’AAI a Cemex:

  • La part fonamental del projecte, el projecte «Power to Green Energy» promogut per CEMEX, es preveu realitzar mitjançant un parteneriat público-privat, en el que invervenen a part de la multinacional CEMEX, ACCIONA ENERGIA S.A. o qualsevol filial del grup ACCIONA (min. 30%), ENAGAS S.A. o qualsevol de les filials d’ENAGAS (min. 30%) i la resta, amb un màxim del 10% per cada un, es repartirà entre CEMEX, Govern de les Illes Balears, IDAE, i altres socis «encara per determinar». Més de 46 milions d’euros de pressupost. Ens trobam davant un projecte que es materialitza en un acord per grans empreses multinacionals que desembarquen amb un projecte pioner, amb una gran inversió sobre el territori i amb molt poca participació pública i molt manco comunitària.
  • El projecte de planta d'hidrogen, la seva raó de ser i la condició principal de la seva viabilitat és tenir garantida una demanda. Aquesta es pretén garantir amb una part de la flota d’autobusos de l’EMT, una part de la flota de vehicles de lloguer, i una per demanda de gas+hidrògen a la planta hotelera. Aquesta demanda, ara mateix no sembla, per la informació exposada que estigui 100% garantida com per poder tirar endavant aquest macroprojecte energètic. Trobam a faltar un estudi de viabilitat econòmica de tot el projecte complet, amb tots els actors implicats. Consideram que un projecte que no pot presentar clarament com es finançarà i com es sostendrà econòmicament, no pot ser avalat per l’administració pública. De fet, la pròpia Llei 14/2019 de projectes industrials estratègics de les Illes Balears estableix que «a efectes de la declaració d’una proposta d’inversió com a projecte industrial estratègic, cal tenir en compte: a) la viabilitat econòmica i financera del projecte» i pensam que aquest projecte no la té plantejada en claredat ni garantida en absolut.
  • La proposta es presenta però com un paquet de projectes per tal de garantir la viabilitat econòmica del projecte a les grans multinacionals, i la part més significativa de llocs de feina: una planta d’àrids (que inicia tràmits), una planta asfàltica, un centre logístic per a materials de construcció, el projecte de cooperativa de transport i un centre d’i+D+i, també però una planta fotovoltaica en sòl rústic en terrenys de CEMEX per alimentar la planta d’electròlisi i un parc fotovoltaic en sòl rústic a Petra, aquest darrer únicament per donar més rendibilitat a tot el global del projecte, però que en realitat no està per res vinculat amb l’objectiu general del projecte.

Per tot això, consideram:

• Que cal una avaluació ambiental estratègica de la complexitat de tot el projecte per tal de valorar amb claredat els impactes d’aquestes noves activitats industrials.
• Que cal aportar informació complementària sobre el projecte plantejat donada la seva transcendència tant pel que fa al model de projecte de reindustrialització (inversió privada amb col·laboració pública), com pel que fa a la seva incursió en la demanda energètica de sectors clau com el transport públic, els cotxes de lloguer i la demanda hotelera, per tal de poder determinar i garantir que no es tractara d’iniciatives pilot que per cost, d’inversió i funcionament, no tendrà una reproductibilitat real que pugui significar una alternativa o un canvi real. Cosa que encara no se’ns ha resolt.

I denunciam que s’ha avalat amb una declaració de projecte estratègic un projecte sense tenir garantida la viabilitat econòmica a partir d’una clarificació dels actors inversors (quantitats i percentatges de participació), demanda, costos de producció i costos de comercialització, no només pel projecte de generació d'hidrogen sinó per tots els projectes que l’acompanyen.

Llegir 761 vegades Darrera modificació el Dimecres, 12 Febrer 2020 12:00

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.