Dimarts, 25 abril 2017 12:34

El GOB insisteix en la necessitat de rebaixar el sostre de creixement

El GOB insisteix en la necessitat de rebaixar el sostre de creixement UH

Després de conèixer, encara que no amb detall, els resultats de l'estudi presentat ahir per la Conselleria de Territori en relació a la capacitat edificatòria del sòl vacant, el GOB insisiteix en el que va exposar ja via al·legacions a la LUIB: cal, evidentment, no reclassificar nou sòl urbanitzable però, cal a més, rebaixar la capacitat actual de creixement i proposam mesures concretes.

Fa unes setmanes el GOB va presentar al·legacions a l'avantprojecte de llei urbanística de les Illes Balears que ha elaborat la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. En aquestes el GOB demanava que la nova Llei servís per establir límits reals al creixement. Concretament demanava: Sòl rústic inedificable, fora urbanitzables, rebaixar capacitat de càrrega urbanística i donar ús residencial al parc ja construït.

Ahir la Conselleria va donar a conèixer les dades sobre sol vacant existent amb la intenció de justificar la necessitat que l'urbanisme aposti per a la reconversió i renovació urbanes en comptes de continuar impulsant noves reclassificacions per a generar més sòl rústic. En aquest sentit, el GOB es mostra satisfet per una banda, per poder disposar d'aquests dades, i en segon lloc pel missatge d'apostar per la renovació i rehabilitació urbanes en comptes de per la reclassificació de nou sòl urbanitzable, que és una de les mesures que nosaltres demanam en el marc de les al·legacions.

Ara bé, no només es tracta de deixar de banda la possibilitat de nou creixement sinó també de qüestionar i rebaixar la capacitat actual, que aquest estudi demostra que encara hi ha.

Cal fer esment que l'estudi no té en compte tots els habitatges que es construeixen a sòl rústic ni la capacitat de sòl susceptible de ser abordat des de la regeneració urbana o la rehabilitació edificatòria que augmentaria encara més la capacitat de nous habitatges.

Dit això, volem apuntar que, a més de deixar de classificar nou sòl urbanitzable, cal, en vista a les prospectives de creixement en base al potencial d'edificació, qüestionar el dimensionat actual dels plans i apostar per mesures concretes que apostin per rebaixar la intensitat i càrrega urbanística alhora que es garanteix el parc d'habitatges necessaris.

En aquest sentit i en el marc de les al·legacions el GOB recorda quines són les propostes concretes que ha presentat a la Conselleria:

Rebaixar la capacitat de càrrega urbanística:
COM: hi ha tres vies que no s’exclouen
1. fixar índexs d'intensitat d'ús residencial i/o turístic que impliquin la rebaixa
2. amb reclassificacions a rústic dels urbans no consolidats i d'urbanitzables
3. amb requalificacions d'usos residencials plurifamiliars a unifamiliars
QUANT: el més racional seria que els plans establissin un percentatge (10, 20, 30, 40...%) d’increment del parc construït en aprovar-se la llei que els plans no haurien de poder ultrapassar. Ara mateix els plans, de mitjana, permeten duplicar (100% de l'increment) el parc construït.

Obligar a donar ús residencial al parc ja construït
Davant la dramàtica situació actual del dret a accés a un habitatge, consideram que aquesta llei ha d'obligar, en el seu articulat, a la necessitat de donar ús residencial a tot el parc construït. És tractaria de preveure mesures fiscals o d’altre tipus, que desincentivessin la desocupació dels habitatges existents o la seva mercantilització per a usos turístis. Que desincentivessin l’adquisició d’habitatges pensant únicament amb la seva revenda a millor preu o a la seva comercialització turística.

Impulsar la programació de l'atorgament de llicències d'obres (quotes)
Des del nostre punt de vista consideram imprescindible fixar la programació de noves llicències com una obligació, no com una possibilitat.
Atès que el TSJ ja ha obert tal possibilitat la LUIB el que hauria de fer és articular el mecanisme per tal que les diferents administracions competents duguin a terme la programació.

 

Llegir 563 vegades Darrera modificació el Dimarts, 25 abril 2017 12:44

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.