Dimecres, 10 Agost 2016 14:31

El GOB insisteix que el procediment d'autoritzacions d'instal·lacions temporals de platges per part de Demarcació de Costes no compleix el reglament de Costes.

http://dgoterri.caib.es/www/visualitzador_costes_i_litoral/ http://dgoterri.caib.es/www/visualitzador_costes_i_litoral/

Podria significar una situació de prevaricació administrativa.

Després d'haver presentat diversos escrits a Costes relatius als procediments de concurs per a l'autorització d'instal·lacions desmuntables de temporada, Costes respon al·legant una interpretació diferents del Reglament i el GOB insisteix en que la situació podria implicar prevaricació administrativa.

Durant el ,mes de juny varem presentar escrit a la Demarcació de Costes posant de manifest l'incompliment del procediment per a l'atorgament d'autoritzacions de temporada a particulars i entitats mercantils per als serveis de platges i litoral, que inclouen nombroses activitats i ocupacions, com per exemple, hamaques, para-sols, taules i cadires, activitats nàutiques, quioscs, ...

El principal incompliment que vàrem posar de manifest és que al tractar-se de serveis que ofereix l'administració, aquests – segons article 155 i 158 del Reglament general de Costes i en concordança amb la Llei de contractes dels serveis públics – no es poden atorgar directament sinó que ha de ser mitjançant concurs que respecti els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, per la qual cosa es fa imprescindible la convocatòria d'un concurs públic per part de la Demarcació de Costes anunciant el plec de condicions tècnico-administratives i anunci al BOIB.

A títol informatiu, esmentar que hem pogut comptabilitzar com entre l'any 2015 i el 2016 han sortit a informació pública més de 600 sol·licituds a Demarcació de Costes per explotació de serveis de temporada per a particulars i entitats mercantils de les quals hem de suposar que una gran part d'elles han obtingut autorització.

A més de d'aquestes presumptes irregularitats en el procediment de l'atorgament s'ha de tenir en compte que segons l'article 113.8 del reglament de Costes, solament es podrien atorgar aquests tipus d'autoritzacions quan l'Ajuntament respectiu no hagi complert els requisits de l'article 103.3 del Reglament de Costes, és a dir, que la sol·licitud municipal no s'hagi presentat en el terminis establerts o que siguin legalment inacceptables. Només en aquests casos es podrien ofertar concursos per l'atorgament de serveis de temporada a particulars o entitats mercantils al terme municipal corresponent. ( article 103.3).

Per tot això, pel fet de suposar un incompliment del procediment establert per l'atorgament d¡aquests serveis, des del GOB insistim de manera reiterada en que no s'atorguin les autoritzacions temporals a particulars i entitats mercantils per als serveis de platges i litoral.

Resulta paradoxal que, els Ajuntaments, quan no ho exploten directament, estiguin obligats a treure a concurs tots els serveis autoritzats, mentre que els mateixos serveis directament sol·licitats a Demarcació de Costes s'atorguin directament sense concurs.
 

Llegir 1542 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.