Dilluns, 25 Juliol 2016 11:22

El Govern pretén exonerar, entre altres els agroturismes, del compliment de la normativa urbanística amb l'excusa de dinamitzar l'activitat agrària.

La Direcció General d'Agricultura ha tret una proposta de Decret que pretén donar competències urbanístiques a l'administració agrària i que aquesta pugui exonerar de complir paràmetres urbanístics noves edificacions agràries o complementàries, edificacions objecte de legalitzacions, ampliacions o reformes i canvis d'usos d'edificacions existents per destinar-les a activitats cicloturístiques.

Amb aquesta proposta, al més pur estil de les modificacions de la Llei Turística i impuls de la Llei Agrària del Govern Bauzá, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pretén donar competències urbanístiques a la seva Direcció General d'Agricultura

Així, només amb la presentació d'una memòria agronòmica per un nou projecte de noves edificacions agràries o complementàries, edificacions objecte de legalitzacions, ampliacions o reformes i canvis d'usos d'edificacions existents per destinar-les a activitats agroturístiques (agroturismes, refugis, activitats d’agrooci, i activitats d’agrocultura d'acord amb el que preveu la Llei12/2014 agrària), la Direcció General pugui decidir que no cal que es compleixi amb la normativa urbanística.

Des del GOB insistim, en cap cas, un informe sectorial pot suposar l'exempció de les condicions urbanístiques que per a la corresponent actuació regula el planejament d’ordenació territorial o urbanístic aplicable

Si ja vàrem criticar durament les lleis del Govern Bauzà precisament per pretendre assumir les competències urbanístiques des de les Conselleries de Turisme i Agricultura, de la mà del Sr. Carlos Delgado i Gabriel Company, respectivament, hem de dir que aquest Decret no fa més que donar continuïtat a aquest «modus operandi» que respòn a les pressions dels sectors per no sotmetre's a les regles del joc urbanístic, amb l'excusa de la dinamització i necessitat d'inversió i edificació en el seu sector corresponent.

Després de que «el Govern del canvi» envestís aquestes lleis i tragués un decret precisament per desactivar els efectes més greus des del punt de vista urbanístic de les dues lleis esmentades del Govern Bauzà, ara, incomprensiblement torna a fer el mateix via un decret, quan el que hauria de fer és envestir la modificació de la Llei Agrària, tal i com estava previst.

Les regles del joc urbanístic han de ser les mateixes per a tothom

Des del GOB consideram que les actuacions d'edificació, construcció o instal·lació, siguin o no de nova planta, vinculades a l’activitat agrària o complementària s'han de subjectar al que determina la legislació urbanística, els instruments d’ordenació territorial i el planejament urbanístic municipal, d’acord amb el que preveu la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl i la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears. En tot cas, respectant les anteriors condicions, en el procediment d’autorització que correspongui s’ha d’incorporar l’informe favorable de l’administració pública competent en matèria agrària, quan les actuacions objecte de la llicència impliquin: a) Edificacions, construccions o instal·lacions de nova planta. b) Canvi d’ús de les edificacions o les construccions i instal·lacions existents. c) Ampliacions de les edificacions o les construccions i instal•lacions existents.

Demanam que es retiri la proposta de Decret


Des del GOB instam a la Conselleria a retirar aquest despropòsit de Decret i la instam a envestir immediatament la revisió de la Llei Agrària que ha de regular totes aquestes qüestions, això si, sense mai supeditar el planejament territorial i l'ordenació urbanística a la normativa sectorial agrària

 

Llegir 2337 vegades Darrera modificació el Dimecres, 27 Juliol 2016 10:30

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.