Educació ambiental

L’educació ambiental s’ha de situar al centre de les polítiques educatives de la propera legislatura per tal d’aconseguir la transformació social

Cal de polítiques educatives fermes i ambicioses que apostin per formar una societat ecològica i socialment justa

 

Ens trobam en un context d’emergència climàtica on cada vegada és més evident el desequilibri i la desconnexió amb el medi natural que ens envolta. Aquesta situació posa de manifest la necessitat de treballar cap a una transformació social, no només per solventar aquesta urgència climàtica, sinó també per treballar en direcció a un futur social més just, equitatiu i en consonància amb la natura. L’eina d’aquesta transformació social és l’educació.

L’educació ambiental a pesar de ser una eina molt potent i necessària en aquest procés de canvi, segueix sent infravalorada i exclosa de l’estructura principal del sistema educatiu. Des del GOB fem feina per cobrir aquesta mancança incidint en els programes educatius dels centres escolars de les Illes Balears, així com en campanyes de sensibilització i conscienciació dirigides a la societat en la seva totalitat, però això no és suficient.

Per tot l’exposat i davant d’una nova legislatura, proposam a les formacions polítiques que l’educació ambiental prengui la posició i valor que es requereix al sistema educatiu per poder fer front al procés de transició i transformació.

  • Cal un programa massiu de formació del professorat en matèria d’emergència ambiental i climàtica, que inclogui tant formació en els aspectes científics com en les seves implicacions socials. Aquesta formació també ha de proporcionar al professorat recursos metodològics sobre com portar la qüestió a l’aula. Aquest primer punt és fonamental per poder seguir treballant els següents.
  • Perquè l’alumnat sigui conscient i entengui que l’emergència climàtica i ambiental depèn de les nostres accions individuals i compartides com a societat, és molt important que hi hagi un treball de fons fora de l’aula, en contacte amb l’entorn natural proper al centre escolar, i que puguin observar els impactes positius i negatius que nosaltres exercim sobre el medi natural.
  • Incorporar una competència ecosocial a l’escola que no deslligui els aspectes purament científics de la crisi de les seves implicacions socials i econòmiques. Cal partir de la idea que el planeta és finit i que s’han de repartir els recursos disponibles de manera justa entre els pobles i entre les generacions.
  • Cal motivar l’alumnat a fer canvis en la seva vida quotidiana cercant alternatives que estiguin més en equilibri amb el medi. Impulsant projectes des del centre i acompanyant a l’alumnat en el seguiment d’aquests canvis en el seu dia dia i en la seva vida.

 

Aquestes són algunes de les propostes en relació a l’educació ambiental a les Balears detallades al document general de propostes electorals que hem elaborat i que els propers dies posarem a disposició de les formacions polítiques.

 

Tags: educació ambiental, transformació social

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents