Page 11 - Es Busqueret 49
P. 11

A l’esquerra, Gràfica 3. A la part esquerra, les dades dels
                                     punts sense presència territorial d’àguila cuabarrada.
                                     A la dreta, dins dels quadre més fosc, les dades dels
                                     punts dins territoris d’àguila cuabarrada, on és ben pa-
                                     tent la “por” generada per aquest súper-depredador..
                                     A la plana anterior, Gràfica 4:. Mitjana de les deteccions,
                                     per algunes espècies, a zones sense cuabarrada (en
                                     blau) i amb cuabarrada (en vermell. Les espècies més
                                     detectades foren el xoriguer, la milana i l’àguila calçada.
                                     També foren més abundants les rapinyaires grosses no
                                     identificades (no id G) fora dels territoris de cuabarrada
                                     que a dins.

                                     A baix:
                                     Gràfica 5. Nombre de deteccions d’àguila calçada per
                                     hàbitats predominants, separats per zones amb presèn-
                                     cia d’àguila cuabarrada (en vermell) i sense presència
                                     (en blau).

                                     Gràfica 6, Nombre de deteccions de milana per hàbi-
                                     tats predominants, separats per zones amb presència
                                     d’àguila cuabarrada (en vermell) i sense presència (en
                                     blau).


                                                      EB51 - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16